Rhybudd o Newidiadau i Wasanaethau Llyfrgell

Mae Aura yn parhau i ddilyn a monitro’r canllawiau sydd ar gael gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, GIG Cymru, Gov.uk, Iechyd Galwedigaethol Sir y Fflint, ACAS a Hamdden Cymunedol ac wedi sefydlu llinell gyfathrebu gyda Chynllunio Rhag Argyfwng Rhanbarthol i sicrhau bod ein camau gweithredu yn rhan o ymagwedd gydlynol.
Mae eich iechyd a’ch diogelwch yn bwysig iawn i ni, ac rydym wedi cyflwyno rhai camau ychwanegol i’ch cynorthwyo i gael mynediad at Wasanaethau’r Llyfrgell.

  • Rydym wedi ymestyn dyddiad benthyca’r holl eitemau sy’n cael eu benthyca ac sydd wedi’u benthyca eisoes tan 1 Mehefin 2020. Rydym yn eich annog i gadw’r eitemau sydd gennych a’u dychwelyd ym mis Mehefin.
  • Rydym wedi cynyddu nifer yr eitemau yr ydych yn gallu eu benthyg o 20 i 40 o eitemau.
  • Yn anffodus ni allwn fodloni ceisiadau am eitemau sydd o du allan i’r awdurdod nes y ceir hysbysiad pellach, ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y mae hyn yn ei achosi.
  • Gallwch reoli eich cyfrif ar-lein gyda’ch rhif aelodaeth a’ch pin.
  • Cofiwch, mae yna gyfoeth o wybodaeth a gwasanaethau ar gael 24/7 trwy ein gwefan www.aura.cymru/llyfrgelloedd. Rydym yn annog pobl i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn ar yr adeg hon.

Diolch am eich cydweithrediad.

Leave a Reply