Coronafeirws (COVID-19) – Taliadau Aelodaeth Cwsmeriaid, 23 Mawrth 2020

Gan y bydd canolfannau hamdden Aura ar gau tan yr hysbysir fel arall, rydym am adael i gwsmeriaid wybod sut byddwn yn trin eu aelodaeth misol neu flynyddol.

Debyd Uniongyrchol
Bydd aelodaeth yr holl aelodau yn parhau’n ‘fyw’ dros y cyfnod y byddwn ar gau, fodd bynnag, ni fyddwn yn casglu unrhyw daliadau Debyd Uniongyrchol pellach nes y byddwn wedi ail agor. Unwaith y byddwn wedi ail agor, bydd Aura yn sicrhau nad yw’n cwsmeriaid yn talu ddwywaith am unrhyw ddyddiau na gwersi, a bydd taliadau Debyd Uniongyrchol yn cael eu haddasu os bydd angen pan fyddant yn cael hailgychwyn. Ni fydd yn rhaid i gwsmeriaid wneud unrhyw beth i ailgychwyn eu Debyd Uniongyrchol.

Gwersi Nofio
Unwaith bydd y canolfannau hamdden wedi ail agor, byddwn yn cychwyn cwrs newydd sbon. Bydd yr holl daliadau, boed yn Ddebyd Uniongyrchol neu daliad arian / cerdyn, yn cael eu cario drosodd i’r cwrs newydd.

Os oedd eich plentyn wedi eu cofrestru ar y cwrs gwersi nofio a ddechreuodd ar 16 Mawrth, ac os na wnaethoch chi lwyddo i dalu am y cwrs gan nad ydych yn gwsmer Debyd Uniongyrchol, bydd lle eich plentyn ar y cwrs deg wythnos o hyd yn cael ei warantu, a bydd y manylion yn nodi nad ydych eto wedi talu yn aros ar gyfrif eich plentyn hyd nes bydd gwersi nofio yn ail gychwyn pan fydd gennych gyfle i fynychu’r ganolfan hamdden a thalu neu drefnu Debyd Uniongyrchol.

Taliadau Blynyddol (a thaliadau tanysgrifio o flaen llaw eraill)
O dan yr holl amgylchiadau, bydd y dyddiad dod i ben cyfredol yn cael ei ymestyn er mwyn adlewyrchu hyd y cyfnod y bydd canolfannau hamdden ar gau.

Hoffem annog ein holl gwsmeriaid i ymweld â’n gwefan (http://www.aura.wales) a’n dilyn ar Twitter (aura_wales) a Facebook (aura.wales) am y wybodaeth ddiweddaraf.

Gellir cysylltu â Thîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid Aura ar 01352 702436 / 702447.

Leave a Reply