Mae Aura yn helpu i gefnogi cydweithwyr rheng flaen yn nhimau Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint trwy roi ei gyflenwadau o Offer Amddiffyn Personol

Mae Aura yn helpu i gefnogi cydweithwyr rheng flaen yn nhimau Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint trwy roi ei gyflenwadau o Offer Amddiffyn Personol.

  • Dros 20 blwch o fenig tafladwy,
  • 10 pecyn o fenig rwber,
  • 16 masg,
  • 3 dillad gwrthsefyll cemegol,
  • Rholyn o ffedogau tafladwy,
  • Dros 3 litr o lanweithydd dwylo.
This image has an empty alt attribute; its file name is PPE-Stocks-across-the-Council.jpg

Leave a Reply