Hysbysiad i gwsmeriaid Aura gydag aelodaeth Debyd Uniongyrchol

Hoffwn atgoffa ein cwsmeriaid ffyddlon sydd â Debyd Uniongyrchol yn ddyledus ar 5 Ebrill NA FYDDWN yn tynnu arian o’ch cyfrif gan fod y canolfannau hamdden wedi cau ar hyn o bryd. Ni fyddwn yn casglu unrhyw daliadau pellach gennych yn ystod y sefyllfa bresennol gyda Covid-19. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth o ran eich Debyd Uniongyrchol gyda ni na’r banc/cymdeithas adeiladu.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan #arhoswchynsaff

Leave a Reply