Bydd Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn troi’n drydydd ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru ar gyfer cleifion Covid-19

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy fydd y trydydd lleoliad ar gyfer ysbyty dros dro i drin preswylwyr Gogledd Cymru gyda symptomau COVID-19.

Bydd oddeutu 250 gwely ychwanegol ar gael i’r GIG fel rhan o’r bartneriaeth aml-asiantaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Sir y Fflint, Hamdden a Llyfrgelloedd Aura a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r trydydd ysbyty dros dro hwn yn dod â chyfanswm y gwelyau ar gael mewn lleoliadau ysbytai dros dro yng Ngogledd Cymru i oddeutu 850.

Bydd Venue Cymru yn Llandudno yn cael ei drawsnewid i ddal 350 gwely ychwanegol dros dro, a bydd Canolfan Brailsford Prifysgol Bangor yn darparu 250 gwely pellach.

Bydd y tri ysbyty dros dro yn helpu i atal derbyniadau i dri phrif ysbyty’r Bwrdd Iechyd, a helpu cleifion sydd wedi derbyn triniaeth yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Maelor Wrecsam i wella er mwyn dychwelyd adref.

Dywedodd Mark Polin, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth rydym wedi’i dderbyn gan Gyngor Sir y Fflint, Hamdden a Llyfrgelloedd Aura a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddiogelu Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy fel y trydydd lleoliad ar gyfer ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Aura: “Mae Aura yn falch o gefnogi’r ymateb rhanbarthol i’r sefyllfa bresennol a chynorthwyo’r GIG yn ei frwydr yn erbyn y pandemig. Mae’r gymuned leol wrth wraidd popeth a wnawn a’n prif amcan bob amser fu hybu iechyd a lles. Yn y cyfnod hwn, na welwyd ei debyg o’r blaen, rydym yn fwy na hapus i helpu mewn unrhyw ffordd bosibl.”

Dywedodd Colin Everett, Prif Weithredwr, Cyngor Sir y Fflint: “Mae’r Cyngor ac Aura ein partner gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd, wedi camu ymlaen i sicrhau fod Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar gael fel ysbyty brys i wasanaethu cymunedau Sir y Fflint a Sir Wrecsam.

“Mae’r ddau gyngor yn darparu cefnogaeth rheoli prosiect a logistaidd i baratoi’r Ganolfan yn barod ar gyfer ei ddefnydd newydd, dros dro. Byddwn yn rhoi bob cefnogaeth i’n Bwrdd Iechyd i gael y ganolfan yn barod mewn da bryd ar gyfer y brig disgwyliedig yn y galw.

“Mae hwn yn amser i bartneriaid ddod ynghyd i amddiffyn ac arbed bywydau. Rydym yn falch o allu gwneud ein rhan.’

Leave a Reply