Grantiau, benthyciadau a chefnogaeth i helpu sefydliadau chwaraeon yn ystod pandemig Coronafeirws

Mae’r Coronafeirws yn cael effaith enfawr ar fusnesau ac elusennau ar hyd a lled Cymru. Ac yn y sector chwaraeon, mae’r pandemig wedi gohirio digwyddiadau, hyfforddiant a  gweithgarwch.

Dyma grynodeb o gefnogaeth, cyngor, benthyciadau a grantiau’r llywodraeth sydd ar gael i’ch helpu chi i ddal eich tir.

Grantiau, benthyciadau a chefnogaeth i helpu sefydliadau chwaraeon yn ystod pandemig Coronafeirws

Mae gan Chwaraeon Cymru Gronfa Argyfwng ar gyfer clybiau a sefydliadau chwaraeon nid-er-elw. Bydd y cyllid yn cael ei dargedu at glybiau sydd eisoes yn wynebu heriau sylweddol ar ôl sawl wythnos anodd ac sy’n debygol o fod angen cefnogaeth ariannol ar unwaith yn ystod y 12 wythnos nesaf os ydynt am barhau’n rhan bwysig o’u cymunedau yn y dyfodol. Mae Cronfa Cymorth Mewn Argyfwng gychwynnol o £400,000 ar gael. Bydd pob Clwb cymwys yn gallu gwneud cais am uchafswm o £5,000. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth a rhai cwestiynau cyffredin.

Am gefnogaeth leol, e-bostiwch: emergencyrelief@sport.wales

Leave a Reply