Aura wedi’i enwi fel Darparwr Pêl-droed Hwyliog y Flwyddyn ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru

Image may contain: one or more people, grass and outdoor

Er gwaethaf yr her bresennol a gyflwynir gan Covid-19, roeddem am rannu rhywfaint o newyddion da: Mae Aura wedi ennill gwobr Darparwr Pêl-droed Hwyliog y Flwyddyn ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru yng Ngwobrau Pêl-droed Llawr Gwlad Cymdeithas Bêl droed Cymru / McDonalds.

Croesawyd y newyddion, a mynegodd Sian Williams, Rheolwr Datblygu Hamdden Aura, ei brwdfrydedd ar ran tîm Aura i gyd: “Rydym yn hynod o falch o raglen Bêl-droed Aura; mae’r tîm cyfan yn gweithio’n hynod o galed i greu brand gwych, yn ogystal â darpariaeth bêl-droed hwyliog o ansawdd uchel i deuluoedd yn ein cymuned. Mae’n anrhydedd hyfryd ac rydym yn edrych ymlaen at barhau â thwf y rhaglen hon yn Sir y Fflint gyda llawer mwy o bobl yn cymryd rhan gobeithio, a dod yn actif yn y dyfodol.”

Mae ein henwebiad wedi’i drosglwyddo i’r panel dethol Cenedlaethol ynghyd â’r pum enillydd rhanbarthol arall. Caiff cyhoeddiad ei wneud dros yr haf am yr enillwyr Cenedlaethol.

Leave a Reply