Ymgyrch #Ynghyd Chwaraeon Anabledd Cymru

This image has an empty alt attribute; its file name is dsw-logo.png

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi lansio ymgyrch #Ynghyd sy’n llawn o ymarferion cynhwysol y gallwch chi eu gwylio a’u gwneud gartref.
Mae athletwyr o bob cwr o Gymru wedi bod yn rhannu fideos ar dudalen YouTube Chwaraeon Anabledd Cymru i annog pobl i gadw’n heini ac yn iach.
Clicwch yma i weld y fideos a chofiwch ddilyn Chwaraeon Anabledd Cymru ac ymgysylltu â nhw yn defnyddio’r hashnod #Ynghyd ar Trydar ac Instagram.
Twitter: @dsw_news
Instagram: @disability_sport_wales

Leave a Reply