Eisteddfod Magi Ann

 Mae Magi Ann yn gynnal Eisteddfod fach ei hun, gyda ambell i gystadleuaeth!

Dyma neges bach gan Magi Ann: “Dwi’n edrych ymlaen i weld eich campweithiau dros yr wythnosau nesaf. Cofiwch yrru eich gwaith i apmagiann@gmail.com! Bydd gwobr i enillwyr y cystadlaethau, felly pob lwc i chi gyd!”

No photo description available.
No photo description available.

Cofiwch bod Apiau Magi Ann ar gael i’w lawrlwytho am ddim oddi ar Storfa Apiau ios ac Android! Mae 6 ap i gyd a rhain i gyd yn cynnwys straeon lliwgar a gemau hwyliog i helpu plant i ddysgu darllen yn y Gymraeg!

Image may contain: text
Image may contain: text

Leave a Reply