Sialensau Ysgrifennu Wythnosol i blant Cymru

Bob bore Llun, bydd Gruffudd Owen ac Eloise Williams yn gosod sialens ysgrifennu wythnosol i blant Cymru.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn annog plant i anfon eu gwaith at y cyfeiriadau ebost yma:

barddplant@llenyddiaethcymru.org (Bardd Plant Cymru)

childrenslaureate@literaturewales.org (Children’s Laureate Wales)

Bydd pob un sy’n anfon cerdd neu stori i Llenyddiaeth Cymru yn derbyn cerdyn post wedi’i lofnodi’n arbennig iddynt gan Gruff neu Eloise!

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-1-1024x512.png


Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn Llenyddiaeth Cymru ar Trydar: @LlenCymru a gadewch i Lyfrgelloedd Aura wybod sut rydych chi’n dod ymlaen! Anfonwch ‘Tweet’ gyda ni: @LibFlintshire neu dewch o hyd i ni ar Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries.

Leave a Reply