Mae Aura yn rhoi cyflenwadau bwyd i ‘Brosiect Well-fed’ Sir y Fflint’

Mae Aura yn falch iawn o gefnogi @WellFedServices, sefydliad lleol sy’n gweithio’n galed i gyflenwi bwyd ffres ar gyfer teuluoedd yng Ngogledd Cymru. Mae Aura yn dymuno dangos ei gefnogaeth drwy roi bwyd o’r caffi ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint i ‘Brosiect Well-fed’ Sir y Fflint.

This image has an empty alt attribute; its file name is Well-Fed-Donation-768x1024.jpg

Leave a Reply