Dysgu Cymraeg Gartref gyda Dysgu Cymraeg a Cymraeg i Blant Sir y Fflint!

Mae Cymraeg i Blant Sir y Fflint yn gweithio ar draws Sir y Fflint i ddarparu cyfleoedd i blant fwynhau rhigymau a chaneuon Cymraeg. Mae Llyfrgelloedd Aura yn cynnal sesiynau Cymraeg i Blant ac maent yn hapus i hysbysu aelodau’r llyfrgell bod sesiynau Cymraeg i blant yn parhau ar gael i chi eu mwynhau gartref.
Ewch i’w tudalen Facebook: @cibsiryfflint a gwylio’r fideos gwych maent yn eu rhannu sy’n cynnwys rhigymau, straeon a chrefftau i’w gwneud gartref. Mwynhewch!

Mae Dysgu Cymraeg / Learn Welsh yn cynnal sesiynau ‘Dysgu Cymraeg’ 10 munud am 3.00pm bob dydd. Cliciwch yma i weld fideos blaenorol, neu gallwch ymweld â’u tudalen Facebook: @learncymraeg i ymuno am 3.00pm bob dydd! Gadewch i ni wybod sut ydych yn dod ymlaen drwy anfon tweet atom @LibFlintshire neu drwy ein tudalen ar Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries

Leave a Reply