Dewch i ddathlu #NosonyLlyfr gyda Llyfrgelloedd Aura!

Ymunwch â ni ddydd Iau, 23 Ebrill i ddathlu Noson y Llyfr (a phen-blwydd Shakespeare, wrth gwrs!) o’ch cartref!

This image has an empty alt attribute; its file name is p.jpeg

Yr Asiantaeth Ddarllen sy’n cynnal Noson y Llyfr, elusen genedlaethol sy’n mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf mewn bywyd drwy ddarllen.

Beth am rannu eich cariad at ddarllen gydag eraill ar #NosonyLlyfr – beth am ffonio ffrind i ofyn beth maen nhw wedi bod yn ei ddarllen, neu beth am gynnal cwis llyfrau ar-lein? Sicrhewch eich bod yn tynnu llun o’r llyfrau yr ydych chi’n eu hargymell ac yn rhannu nhw â ni ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #AwrDdarllen. Mae’n ffordd wych i weld beth mae pobl eraill yn ei ddarllen ac i ymuno â’r dathlu!

Dyma ychydig o’n ffefrynnau ni ar gyfer #NosonyLlyfr!

Death on the Nile gan Agatha Christie: Dirgelwch llofruddiaeth clasurol gan Agatha Christie, disgwylir y bydd yn cael ei gyhoeddi fel addasiad ffilm newydd eleni, gyda Kenneth Branagh yn dychwelyd fel Hercule Poirot. Mae ar gael fel e-lyfr sain neu e-lyfr ar RBDigital a BorrowBox!

This image has an empty alt attribute; its file name is p.png
This image has an empty alt attribute; its file name is WBN_Death-on-the-Nile-1-1024x1024.jpg

The Salt Path gan Raynor Winn: Hanes gwir calonogol am gwpl a gollodd popeth, cyn dechrau ar eu siwrnai achubol ar draws arfordir gwyntog y De Orllewin. Mae’r llyfr yn llais yr awdur. Mae hefyd ar gael fel e-lyfr sain neu e-lyfr ar RBDigital a BorrowBox!

This image has an empty alt attribute; its file name is p.png
This image has an empty alt attribute; its file name is WBN_Salt-Path-1-1024x1024.jpg

Gobeithiwn y bydd ein haelodau llyfrgell hyfryd yn mwynhau Noson y Llyfr! Er ein bod ni ar wahân ar hyn o bryd, mae llyfrau yn ein huno ni oll! #UnoDrwyLyfrau

Cofiwch grybwyll ni (@LibFlintshire) yn eich negeseuon, yn ogystal â @WorldBookNight, @readingagency a #NosonyLlyfr

Leave a Reply