Rhodd Aura i Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae Aura yn falch o gydweithio gydag ysgolion lleol, Ysgol y Waun ac Ysgol Gwernymynydd, i gyfrannu 5 bocs o orchuddion esgidiau i’r Uned Gofal Dwys yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

#YmaArGyferyGymuned #NidErElw

Image preview

Leave a Reply