At Sylw Aelodau Ffitrwydd

Defnyddwyr Ap Technogym Mywellness ym Mhafiliwn Jade Jones, Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Chanolfan Hamdden Yr Wyddgrug. Dros y 34 diwrnod nesaf, gan gychwyn heddiw, rydym yn mynd i ddarparu cynlluniau ymarfer corff i chi y gallwch eu gwneud adref. O lefelau Hawdd, Canolig, a Phroffesiynol, ein nod yw sicrhau eich bod yn cadw’n actif yn gorfforol ac yn feddyliol drwy’r cyfnod anodd yma. Mewn-gofnodwch i’ch ap wellness i gael golwg.

#FfitrwyddAura

#YmairGymuned

Leave a Reply