Cyngor gan Hyfforddwr Aura Steph ar Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles Gartref

Mae Steph Fearnley, un o Hyfforddwyr Ffitrwydd Aura, wedi rhannu ychydig o gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’i Symudiadau Tai Chi ar gyfer dosbarthiadau Lles (TMW)

Dywedodd: “Bydd unrhyw un sydd wedi mynychu’r dosbarthiadau TMW gydag Aura yn bendant yn meddu ar y sgiliau priodol yn y cyfnod hwn pan fyddwn yn bendant eu hangen! Un o sgiliau pwysicaf TMW yw seilio ein hunain yn y foment: i gadw ein meddyliau yn yr un lle â’r corff a chanolbwyntio ar y presennol. Pan rydym yn gwneud hyn rydym yn ymlacio ac yn aros yn gysylltiedig gyda’n hunain a’r bywyd o’n hamgylch.

Rydym yn ymatal rhag ymgolli yn ein meddyliau, gan arwain at deimladau o straen yn y corff. Rydym yn cofio beth sydd o fewn ein rheolaeth a beth sydd hebddo, ac rydym yn canolbwyntio ar beth rydym yn gallu rheoli. Rydym yn gallu teimlo ein traed ar y llawr, rydym yn gallu cadw ein trefn cymaint â phosib, ac rydym yn gallu cysylltu gyda’n ffrindiau, teulu a’r byd natur tu allan o’n cwmpas. Mae’r sgiliau hyn yn ein helpu i deimlo gymaint gwell, felly mae parhau i ymarfer yn hynod o bwysig ar hyn o bryd.

Er bod symud gyda’n gilydd yn bwerus mewn sawl ffordd, ar hyn o bryd, ymarfer o gartref yw’r peth gorau i wneud. Does dim ots os na allwch gofio’r symudiadau, na’r drefn! Y peth pwysicaf yw treulio amser yn ymarfer pob diwrnod er mwyn teimlo buddion y symudiadau a’r ymwybyddiaeth ofalgar sydd am gyfrannu i lesiant eich bywyd o ddydd i ddydd. Dyma ychydig o adnoddau i’ch helpu i barhau i ymarfer nes cawn weld ein gilydd eto, sydd am fod yn fuan iawn gobeithio. Cymerwch eich amser i ymarfer, ac i wrando ar y sgyrsiau, mi fydd hyn yn help mawr.”

Dilynwch y dolenni isod am amryw o sgyrsiau a dulliau ymlacio a argymhellir gan Steph:

Sgwrs am bresenoldeb

Ymlaciad am bresenoldeb

Sgwrs am lif egni

Ymlaciad am lif egni

Sgwrs am y galon

Ymlaciad am y galon

Sgwrs am bresenoldeb, llif yr egni a’r galon

Ymlaciad am bresenoldeb, llif yr egni a’r galon

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech lawrlwytho’r drefn ar ddyfais gartref (mae cost o £6 am lawrlwytho), e-bostiwch Steph ar stephanie.farnley@aura.wales neu cysylltwch â hi ar 07823532041.

Leave a Reply