Gallwch fenthyg eLyfrau ac eLyfrauLlafar am Ddim

Borrowbox

Gall aelodau llyfrgell Aura lawrlwytho e-lyfrau/elyfraullafar yn rhad ac am ddim. Lawrlwytho ar gyfrifiadur, gliniadur neu Mac a’u trosglwyddo i e-ddarllenydd, neu lawrlwytho yn uniongyrchol i ffôn glyfar neu lechen. Mae llyfrgelloedd Cymru yn darparu teitlau BorrowBox.


Byddwch angen eich Rhif Cerdyn Llyfrgell i ddechrau.
Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr am 21 diwrnod
Cliciwch yma am gymorth gan gefnogaeth BorrowBox.

Leave a Reply