Mis Cenedlaethol Rhannu Stori!

Wrth i ni nesáu at ganol Mai 2020, hoffem atgoffa aelodau Llyfrgell Aura ei bod hi’n Fis Cenedlaethol Rhannu Stori! Thema eleni yw ‘Y Blaned a Rannwn!’

Mae Mis Cenedlaethol Rhannu Stori yn ddathliad blynyddol o rym dweud straeon ac mae’n gyfle perffaith i ddathlu rhai o’ch hoff straeon a darganfod rhai newydd!

Cofiwch: Gall aelodau Llyfrgell Aura gael mynediad at e-Lyfrau a Llyfrau Llafar trwy BorrowBox ac RBdigtal! Cliciwch yma i ddarganfod mwy!

Cofiwch rannu gyda ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) pa straeon rydych wedi bod yn eu mwynhau. Er ein bod ar wahân, rydym bob amser #YnUnTrwyLyfrau!

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Mis Cenedlaethol Rhannu Stori

Leave a Reply