Dosbarth Sadrwydd Corfforol a Chydbwysedd gyda’r Hyfforddwr Aura, Fraser

Ymwadiad: Mae’r gweithwyr ffitrwydd ac ymarfer corff proffesiynol yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn gwybod fod statws iechyd a ffitrwydd pawb yn wahanol. Felly, rydym yn eich annog i ymgynghori â Meddyg Teulu ac/ neu weithwyr proffesiynol cymwys eraill cyn i chi roi cynnig ar unrhyw un o’r ymarferion, cynghorion neu drefnau. Os ydych chi’n gwneud yr ymarfer hwn, rydych yn cytuno eich bod yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

Leave a Reply