Cyfri’r diwrnodau tan gyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2020!

Mae hi bron yn bryd datgelu rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2020!
Mae’r llyfrau’n cael eu datgelu ar 1 Gorffennaf 2020 ond, cyn hynny, mae Llyfrgelloedd Aura wedi llunio rhestr o rai o’n hoff lyfrau sydd wedi ennill y wobr hon yn y gorffennol.

Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at glywed pa deitlau sydd wedi’u dewis eleni ac rydym ni’n gyffro i gyd ar ôl clywed bod yna gategori newydd sbon: Gwobr Plant a Phobl Ifanc – heb sôn am y gwobrau ar gyfer barddoniaeth, ffuglen a ffeithiol creadigol!

Mae’r holl deitlau isod ar gael ar ffurf e-lyfr neu lyfr llafar ar Borrowbox. Cliciwch yma i ddechrau chwilio catalog Borrowbox!

Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ros : Enillydd Ffuglen 2019
Y Bwthyn gan Caryl Lewis : Enillydd Ffuglen 2016
Dewis gan Ioan Kidd : Enillydd Ffuglen 2014
Pigeon gan Alys Conran : Enillydd Ffuglen 2017
Rhys Davies: A Writer’s Life gan Meic Stephens : Enillydd Ffeithiol Greadigol 2014
Pink Mist gan Owen Sheers : Enillydd Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias 2014

Cofiwch roi gwybod i ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) beth ydi’ch barn chi am y teitlau hyn neu pa deitlau y byddech chi wedi’u dewis! Er ein bod ni ar wahân ar hyn o bryd, mae llyfrau yn ein huno ni oll! #UnoDrwyLyfrau

Gellir canfod mwy o wybodaeth am wobrau Llyfr y Flwyddyn yma.

Leave a Reply