O 6 dosbarth i 17! Edrychwch ar Amserlen Dosbarth Ffitrwydd Zoom Aura!

Ychwanegwch ychydig o les i’ch wythnos gyda dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein Aura am ddim!


Amserlen Dosbarth


E-bostiwch yr hyfforddwr i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r dosbarth.

DosbarthDyddiad ac AmserCyfeiriad ebost
Ymarferion Lles JoDydd Llun: 10.00-10.40am
Dydd Iau: 10.00-10.40am
joanne.beevers@aura.wales
‘Express Tone’ gyda LesleyDydd Llun: 10.00-10.30am
Dydd Mercher: 6.00-6.30pm
adam.renshaw@aura.wales
Body Burn’ gyda GavDydd Llun: 6.00-6.30pmgavin.jones@aura.wales
‘Express Bells’ gyda LesleyDydd Llun: 6.00-6.30pm
Dydd Mawrth: 10.00-10.30am
adam.renshaw@aura.wales
Sesiwn Ymarfer i’r Corff Cyfan gyda GavDydd Mawrth: 10.00-10.30amgavin.jones@aura.wales
HIIT gyda JoDydd Mawrth: 6.00-6.30pmjoanne.beevers@aura.wales
HIIT gydag AdamDydd Mercher: 10.00-10.30am
Dydd Sadwrn: 10.00-10.30am
adam.renshaw@aura.wales
Symudiadau Tai Chi gyda StephDydd Llun: 11.00-11.30amstephanie.fearnley@aura.wales
Ymarfer cylched (NERS) gyda SueDydd Mercher: 11:30am- 12:10pm
Dydd Gwener: 11.30am-12.10pm
susan.blackwell@aura.wales
Abs Al gydag AlanDydd Iau: 10.00-10.30amalan.duppa@aura.wales
Pwysau Tegell gydag AdamDydd Iau: 6.00-6.30pmadam.renshaw@aura.wales
‘Express bells’ gyda LesleyDydd Gwener: 10.00-10.30amadam.renshaw@aura.wales

Gwybodaeth Dosbarth

“mae’r sesiynau yn cael eu cynnal mewn modd hamddenol a llawn mwynhad er mwyn cael y gorau o’r cyfranogwyr, gyda’r nod o gyflawni gwell lefel ffitrwydd. ”

Cyfranogwr Dosbarth Ffitrwydd

Darperir dosbarthiadau yn Saesneg.

Ymarferion Lles Jo
Dyma’r dosbarth Lles lefel isel sydd yn cynnwys cyfnod o gynhesu, ymarferion i wella symudedd a chryfder ac yna cyfnod o oeri ac ymestyn. Byddwch angen cadair sydd fel arfer wrth fwrdd bwyta ac ychydig o bwysau (bydd tiniau o ffa pob yn iawn!).

Body Burn’ gyda Gav
Gwers ymarfer corff dwysedd uchel i losgi calorïau ac i ganolbwyntio ar ganol y corff.

Sesiwn Ymarfer i’r Corff Cyfan gyda Gav
Fe fydd y sesiwn ymarfer i’r corff cyfan yn eich helpu i golli pwysau ac yn gwella cryfder y cyhyrau ac yn eu tynhau. Fe fydd yn cynnwys amrywiaeth o ymarferion ar gyfer rhannau isaf, uchaf a chreiddiol y corff a all gynnwys rhai ymarferion dwys i helpu i losgi braster. Dim ond ychydig o offer fydd ei angen arnoch neu gyfarpar tebyg fel mat ymarfer, cadair sefydlog a phwysau rhydd (dumbells, pwysau tegell neu diniau o ffa pob!).

HIIT gyda Jo
Dosbarth hyfforddiant ysbeidiol dwysedd uchel 30 munud. Ymarferion corff yn defnyddio pwysau’r corff i gael y galon yn curo. Cyfnodau byr o ymarfer corff ac ymlacio wedi dylunio i danio eich metabolism. Meddyliwch am gyrcydu, hergydiau, ymwthiadau a sbrintiau, mynd amdani, waeth beth eich lefel. Mae gan yr holl ymarferion ddewisiadau haws sy’n berffaith ar gyfer dechreuwyr neu unigolion sydd â llawer o brofiad. Yr oll sydd ei angen arnoch yw gofod bychan, mat neu dywel a diod.

Pwysau Tegell gydag Adam
Dim ond un pwysau tegell sydd ei angen arnoch. Bydd yr ymarfer yn eich helpu i adeiladu cryfder, cydsymudiad ac yn cynnwys cymysgedd o ymarfer pwysau’r corff ynghyd â symudiadau pwysau tegell.

HIIT gydag Adam
Dosbarth hyfforddi egwyl dwyster uchel 30 munud: bydd y dosbarth hwn yn seiliedig ar ymarferion yn defnyddio pwysau’r corff. Cymysgedd o symudiadau yn defnyddio gwaelod, top a chraidd y corff o fewn yr un sesiwn, gydag amrywiadau o ran amser a chyfnodau gorffwyso gwahanol.
Nid oes angen unrhyw offer.

Symudiadau Tai Chi gyda Steph
Bydd “Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles” yn parhau am 40 munud ac yn cynnwys un dilyniant (un ai yn eistedd neu’n sefyll) gyda’r rhan ymlaciol yn dilyn hynny.

‘Express Toning’ gyda Lesley
Mae Express Tone yn wers ymarfer corff sy’n cyflyru’r corff cyfan a thargedu’r holl brif grwpiau o gyhyrau. Cyfuniad o ymarferion cardio a chryfhau’r cyhyrau. Mae’n ddosbarth ymwrthiant yn defnyddio pwysau yn y dwylo (dumbells, pwysau tegell neu diniau o ffa pob!).

Abs Al gydag Alan
Dosbarth Canolradd/Uwch yw hwn ac mae’n digwydd ar y llawr. Bydd y dosbarth hwn yn cryfhau eich cyhyrau craidd ac yn eich helpu i ymddangos yn gyhyrog! Fe fydda i’n rhoi dewisiadau hawdd ac anodd wrth i ni fynd yn ein blaenau. Rwy’n argymell eich bod yn cynhesu gydag ymarferion sy’n codi curiad y galon cyn y dosbarth hwn. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i fynd yn ôl i’r dosbarth hwn. Mae rhestr y caneuon yn barod!

‘Express bells’ gyda Lesley
Mae ‘Kettlercise’ yn ddosbarth ymarfer corff o ddwysedd canolig sy’n drawsnewidiad yr holl gorff gan dynhau cyhyrau, colli pwysau a llosgi braster. Defnyddir dull B.S.M yn y dosbarth (dull gwth i’r gwaed) ac wedi’i lunio i ail-siapio a chyflyru’r corff. (Yr offer sydd ei angen arnoch: pwysau tegell).

Ymarfer cylched (NERS) gyda Sue
Dyma’r cylched NERS arferol yr ydym ni yn ei wneud yn wythnosol ac mae ar gyfer ein holl gleientiaid NERS sydd ar hyn o bryd ar gynllun NERS. Fe fydda i’n gwneud dosbarth 40 munud a fydd yn cynnwys sesiwn gynhesu ac yna cylched gydag ymarferion amrywiol i helpu ein cleientiaid gyda’u ffitrwydd, hyblygrwydd, symudedd a chydbwysedd. Yna fe fyddwn yn gorffen y sesiwn drwy ymlacio ac ymestyn.

‘Express Abs’ gyda Lesley
Mae ‘Express Abs’ yn cynnwys 20 o ymarferion corff wedi’u dylunio i gynnwys eich craidd ac i weithio eich abdomen.


Ymwadiad: Mae’r gweithwyr ffitrwydd ac ymarfer corff proffesiynol yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn gwybod fod statws iechyd a ffitrwydd pawb yn wahanol. Felly, rydym yn eich annog i ymgynghori â Meddyg Teulu ac/ neu weithwyr proffesiynol cymwys eraill cyn i chi roi cynnig ar unrhyw un o’r ymarferion, cynghorion neu drefnau. Os ydych chi’n gwneud yr ymarfer hwn, rydych yn cytuno eich bod yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

Leave a Reply