Ymunwch â Dosbarth Ffitrwydd Ar-lein gan Hyfforddwr Aura, Steph a darganfyddwch y buddion o Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles!

Mae Steph Fearnley, un o Hyfforddwyr Ffitrwydd Aura, yn cynnal dosbarth Symudiadau Tai Chi ar gyfer dosbarthiadau Lles (TMW) bob dydd Llun o 11.00-11.30am. Ebostiwch Steph: Stephanie.fearnley@aura.wales i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â’r dosbarth.

Steph wedi rhannu ychydig o gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’i Symudiadau Tai Chi ar gyfer dosbarthiadau Lles (TMW):
Mae TMW mor werthfawr yn y cyfnod hwn, mae yna lawer o fuddion o ddod at ein gilydd ar gyfer Symudiadau Tai Chi ar gyfer Lles. Un o sgiliau pwysicaf TMW yw seilio ein hunain yn y foment: i gadw ein meddyliau yn yr un lle â’r corff a chanolbwyntio ar y presennol. Pan rydym yn gwneud hyn rydym yn ymlacio ac yn aros yn gysylltiedig gyda’n hunain a’r bywyd o’n hamgylch.

Rydym yn ymatal rhag ymgolli yn ein meddyliau, gan arwain at deimladau o straen yn y corff. Rydym yn cofio beth sydd o fewn ein rheolaeth a beth sydd hebddo, ac rydym yn canolbwyntio ar beth rydym yn gallu rheoli. Rydym yn gallu teimlo ein traed ar y llawr, rydym yn gallu cadw ein trefn cymaint â phosib, ac rydym yn gallu cysylltu gyda’n ffrindiau, teulu a’r byd natur tu allan o’n cwmpas. Mae’r sgiliau hyn yn ein helpu i deimlo gymaint gwell, felly mae parhau i ymarfer yn hynod o bwysig ar hyn o bryd.

Er bod symud gyda’n gilydd yn bwerus mewn sawl ffordd, ar hyn o bryd, ymarfer o gartref yw’r peth gorau i wneud. Does dim ots os na allwch gofio’r symudiadau, na’r drefn! Y peth pwysicaf yw treulio amser yn ymarfer pob diwrnod er mwyn teimlo buddion y symudiadau a’r ymwybyddiaeth ofalgar sydd am gyfrannu i lesiant eich bywyd o ddydd i ddydd.

Bydd y dosbarth yn cael ei gynnal drwy raglen Zoom. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi defnyddio hwn o’r blaen, mae’n hynod o hawdd. Os alla i ei ddefnyddio fe all unrhyw un! Bydd yn golygu lawrlwytho ap zoom i’ch ffôn/tabled/cyfrifiadur a rhoi’r rhif y byddwch wedi ei dderbyn ar gyfer y cyfarfod. Dwi’n gwybod y gall y dechnoleg fod ychydig yn frawychus, ond dwi’n annog pawb i roi cynnig arno, ewch i gael cymorth gan y teulu i’w osod gan ei fod yn syndod o hawdd i’w ddefnyddio ac yn ffordd mor werthfawr o gadw mewn cysylltiad.”

Bydd y sesiynau yn parhau am 40 munud ac yn cynnwys un dilyniant (un ai yn eistedd neu’n sefyll) gyda’r rhan ymlaciol yn dilyn hynny.

Leave a Reply