Hoff Lyfrau Llyfrgelloedd Aura ar gyfer yr Haf!

Beth am deithio’r byd yr haf hwn o gysur eich cartref gyda Llyfrgelloedd Aura ar-lein! #LlyfrauYnUno
O’r Eidal i Awstralia – rydym ni wedi llunio rhestr o’n hoff lyfrau fydd yn mynd â chi i bedwar ban byd! Mae’r teitlau isod ar gael ar ffurf e-lyfrau a llyfrau llafar ar Borrowbox! Cliciwch yma i ddechrau pori!

Eat Pray Love gan Elizabeth Gilbert: llyfr perffaith ar gyfer yr haf sy’n adrodd hanes awdur sy’n gadael popeth y tu cefn iddi i deithio’r byd ac i chwilio am antur.

Paris Spring gan James Naughtie: nofel ysbïo wedi’i lleoli ym Mharis yn 1968!

A Theatre For Dreamers gan Polly Samson: nofel wedi’i lleoli ar ynys Hydra yng Ngwlad Groeg yn y 1960au, ble mae beirdd ac artistiaid yn heidio yno i chwilio am ysbrydoliaeth, cariad ac antur.

The New York Trilogy gan Paul Auster: cyfres gyffrous o storïau ditectif cysylltiedig wedi’u lleoli ar strydoedd dirgel Efrog Newydd.

Alias Grace gan Margaret Atwood: dilynwch Grace Marks o Iwerddon i Ganada wrth iddi fynd ar daith i’w gorffennol – nofel berffaith i’r rheiny ohonoch chi sy’n hoffi ffuglen hanesyddol!

Cloudstreet gan Tim Winton: tynnir dau deulu ynghyd yn y saga emosiynol hon sydd wedi’i lleoli ym Mherth yn y 1940au a’r 1950au.


Cofiwch roi gwybod i ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) beth ydi’ch barn chi am y teitlau hyn neu pa deitlau y byddech chi wedi’u dewis! Er ein bod ni ar wahân ar hyn o bryd, mae llyfrau yn ein huno ni oll! #UnoDrwyLyfrau

Leave a Reply