Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Gorffennaf 2020!

Ein Hawdur mis Gorffennaf 2020 yw’r enwog Margaret Atwood!
Mae’n cael ei chanmol fel un o awduron mwyaf dylanwadol y 21 ganrif, mae Margaret Atwood wedi llwyddo i lawr pob llwybr llenyddiaeth, gan roi llais i’r dioddefwyr (a’r dihirod!) Tra bob amser yn annog ei darllenwyr i weld y da a’r drwg ym mhawb a phopeth.
Pa un a ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd i rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i’ch rhoi ar siwrnai Atwood!

Dyma ni : Canllaw Llyfrgelloedd Aura i Margaret Atwood!


Y dechreuad….
The Edible Woman (1969)


Er nad yw gwaith gorau awdur yn angenrheidiol eu llyfr gorau, rydym yn teimlo bod nofel gyntaf Atwood, The Edible Woman, yn lle da iawn i ddechrau! Mae’n nofel chwareus sy’n ymwneud â Marian – y cyntaf o lawer o atyniadau Atwood! -nad yw cweit yn gallu stumogi’r byd o’i hamgylch.


Y newidwyr gemau…
The Robber Bride (1993) ac The Blind Assassin (2000)


Mae’r ddau deitl yma yn cynnwys rhai o gymeriadau gorau Atwood, gan gynnwys y Zenia gas, o The Robber Bride a’r chwiorydd Iris a Laura Chase yn The Blind Assassin: y ddwy nofel yn gyfrwys a chlyfar iawn!


Llyfrau wnaeth newid y byd…
The Handmaid’s Tale (1985) ac The Testaments (2019)


Ni all unrhyw arweiniad i Margaret Atwood anwybyddu The Handmaid’s Tale! Roedd y nofel hon yn coroni Atwood fel brenhines y nofel dystopaidd ac mae’n dyst o rym y gair ysgrifenedig wrth siarad yn erbyn anghyfiawnder. Ar ôl aros am 35 mlynedd maith, mae Atwood yn mynd â ni yn ôl (neu ymlaen!) i gyflwr dystopiaidd Gilead yn The Testaments: mae’r hyn sy’n digwydd nesaf yn syfrdanol!


Troi hanes i’r gwrthwyneb…
Alias Grace (1996), Good Bones (1992) ac The Penelopiad (2005)


Mae’r teitlau hyn yn adfywio lleisiau o’r gorffennol boed yn Grace Marks: y llofruddwraig a gyhuddwyd yn Alias Grace, Gertrude: Y fam oedd wedi’i chamddeall yn Hamlet a ffigwr teitl ‘Gertrude Talks Back’ wedi’i gynnwys yn y casgliad stori fer, Good Bones, neu Penelope: y wraig ar yr ymyl Odysseus yn The Penelopiad.

Rhywbeth i edrych ymlaen ato…
Un o’r casgliadau barddoniaeth a ragwelwyd fwyaf mewn degawd, mae Dearly gan Atwood yn gasgliad o farddoniaeth i’w chyhoeddi ym mis Tachwedd 2020. Mae’n ddiogel dweud nad yw Llyfrgelleodd Aura yn gallu aros!

Gadewch i ni wybod beth ydych yn ei feddwl o’n dewisiadau neu pa rai fyddech wedi eu dewis yn eich canllaw eich hun i Margaret Atwood. Cysylltwch ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)  Er ein bod ni ar wahân ar hyn o bryd, mae llyfrau yn ein huno ni oll! #UnoDrwyLyfrau
Archwiliwch y teitlau uchod i gyd – a llawer mwy – ar Borrowbox heddiw! Cliciwch yma i ddechrau chwilio!

Leave a Reply