Llyfrgelloedd Aura yn cyflwyno Gwasanaeth Dewis a Chasglu

Mae Aura yn falch o gynnig gwasanaeth newydd ‘Dewis a Chasglu’ yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

O 6 Gorffennaf 2020, bydd modd i ddefnyddwyr llyfrgelloedd archebu adnoddau darllen drwy e-bostio: libraries@aura.wales neu ffonio: 01352 703750.

O 13 Gorffennaf 2020, bydd defnyddwyr llyfrgelloedd yn gallu casglu eu harchebion o Lyfrgell yr Wyddgrug neu Gei Connah, ac o’r dyddiad hwn gellir dychwelyd eitemau’r llyfrgell sydd ar fenthyg ar hyn o bryd i Gei Connah neu Lyfrgell yr Wyddgrug.


Bydd Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref Aura yn ailddechrau hefyd o 13 Gorffennaf i’r rhai sydd methu cyrraedd y llyfrgelloedd oherwydd problemau iechyd a symudedd.


Dywedodd Clare Ashbee, Rheolwr y Gwasanaeth Llyfrgelloedd: “Gobeithio y bydd y gwasanaeth hwn o fudd i’r gymuned ac yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan. Fe hoffem roi sicrwydd i ddefnyddwyr llyfrgelloedd os oes ganddynt eitemau ar fenthyg fe fyddwn yn eu hadnewyddu’n awtomatig. Rydym yn eich annog i ddefnyddio’r adnoddau ar-lein, yn cynnwys e-lyfrau, e-lyfraullafar ac e-gylchgronau a phapurau newydd ar wefan Aura. http://www.aura.wales/libraries


Bydd y newyddion diweddaraf am Wasanaeth Llyfrgelloedd Aura yn cael ei gyhoeddi ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol (Facebook: @walesaura Twitter: @aura_wales) a’r wefan: http://www.aura.wales

Am fwy o wybodaeth a chwestiynau cyffredin, cliciwch yma.

Leave a Reply