Lansio cronfa gwerth £4m i achub ac ailadeiladu chwaraeon cymunedol

Gall clybiau chwaraeon ar lawr gwlad yn Sir y Fflint wneud cais am gronfa newydd i’w helpu i oroesi pandemig Covid-19 a pharatoi ar gyfer ailddechrau cynnal gweithgareddau yn ddiogel.

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio ‘Cronfa Cymru Actif’ sy’n werth £4m ac sy’n bosib diolch i Lywodraeth Cymru ac arian sydd wedi cael diben newydd gan y Loteri Genedlaethol.

Yn ystod y deufis diwethaf, mae mwy na £600,000 o bunnoedd o gyllid argyfwng wedi cael ei ddyfarnu eisoes gan Chwaraeon Cymru i helpu mwy na 300 o glybiau oedd mewn perygl ariannol ar unwaith.

Nawr, diolch i Gronfa Cymru Actif, mae Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol yn darparu cyfarwyddyd llawn bob tro mae Llywodraeth Cymru yn rhoi’r golau gwyrdd i wahanol ffurfiau ar weithgarwch ailddechrau, a bydd Cronfa Cymru Actif yn helpu clybiau i wneud unrhyw addasiadau gofynnol fel bod y gweithgareddau’n ddiogel.

Dywedodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru Sarah Powell: “Rydyn ni’n gwneud pob ymdrech i helpu chwaraeon ar lawr gwlad i oroesi’r argyfwng presennol. Bydd Cronfa Cymru Actif yn diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol ac yn eu helpu i baratoi ar gyfer gweithredu chwaraeon ochr yn ochr â Covid-19. Mae ein clybiau a’n grwpiau ni’n hanfodol i gadw pobl Cymru yn actif. Heb ddal eu tir, neu os na fydd posib iddyn nhw ailagor yn ddiogel, fe allwn ni ddisgwyl argyfwng arall – sef anweithgarwch a salwch pobl. ’Allwn ni ddim gadael i hynny ddigwydd.”

Dywedodd y Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Yr Arglwydd Elis-Thomas: “Wrth i fwy a mwy o weithgareddau ddychwelyd fesul cam, bydd y cyllid hwn yn chwarae rhan hanfodol mewn helpu i uno ein cymunedau ni unwaith eto drwy chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Bydd ein clybiau a’n sefydliadau chwaraeon cymunedol ar lawr gwlad yn chwarae rhan enfawr mewn gofalu am iechyd corfforol a meddyliol y genedl wrth i ni adfer o’r cyfnod yma. Wrth gwrs, wrth ddychwelyd at weithgarwch, bydd pethau’n edrych yn wahanol, a bydd angen camau bychain wrth i ni ddod yn ôl yn raddol at ryw fath o normalrwydd.”

Dywedodd Donna Bullivant-Evans, ar ran Aura: “Mae gennym ni dreftadaeth chwaraeon falch yn Sir y Fflint gyda nifer fawr o glybiau a sefydliadau chwaraeon yn gwneud cymaint i helpu ein cymunedau ni i fod yn actif. Bydd y cyllid newydd yma’n hanfodol i helpu’r clybiau a’r sefydliadau hynny nid yn unig i ddal eu tir, ond hefyd ailadeiladu ar gyfer pan mae’n ddiogel i weithgareddau ailddechrau.”

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Gronfa Cymru Actif, gan gynnwys manylion am sut i ymgeisio. Am gefnogaeth leol, e-bostiwch donna.bullivant-evans@aura.wales

Gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn http://www.sport.wales/beactivewalesfund

Leave a Reply