Dod i Adnabod eich Hyfforddwyr Aura: Dyma Gavin!

Mae ein hyfforddwyr proffesiynol, cyfeillgar a hynod gymwys wedi paratoi amserlen o ddosbarthiadau Ffitrwydd Zoom am ddim i’ch helpu i fwynhau eich amser yn ymarfer gartref.

Bu i ni siarad gyda Gavin, un o’n hyfforddwyr ffitrwydd gwych, a ddywedodd ychydig wrthym am y profiad o gymryd rhan mewn dosbarthiadau ffitrwydd o’r cartref. Dyma beth oedd ganddo i’w ddweud:


“Helo, Gavin ydw i ac rwy’n rhan o dîm Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Aura. Rwyf wedi bod yn mwynhau’r Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom – dyma hoff ran o fy wythnos! Rwyf wrth fy modd yn gweld pawb gan ei fod yn rhoi ychydig o normalrwydd i ni gyd yn ystod cyfnod heriol.

Mae’r bobl sy’n cymryd rhan yn y Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom yn ei wneud yn brofiad arbennig iawn i ni fel hyfforddwyr ffitrwydd. Dwi wrth fy modd yn gweithio gyda phobl ac yn mwynhau helpu pobl i deimlo’n well amdanyn nhw eu hunain – mae’n deimlad hynod werthfawr pan fo rhywun yn cyflawni nod ffitrwydd a’ch bod wedi helpu mewn rhyw ffordd. Fy nghyngor i unrhyw un sy’n gobeithio gwella eu lefelau ffitrwydd fyddai i beidio â rhoi pwysau arnoch chi eich hun: dewiswch amser a diwrnod i ganolbwyntio arno er mwyn gwneud ymarfer corff yn rhan o’ch patrwm wythnosol. Mae newidiadau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr!

Byddwn yn argymell cymryd rhan yn Nosbarthiadau Ffitrwydd Zoom am ddim Aura gan fod amrywiaeth eang o sesiynau ac mae’n ffordd wych o gadw yn heini yn y cartref. Byddwn yn argymell rhoi cynnig ar wahanol ddosbarthiadau i weld pa rai rydych yn eu hoffi fwyaf; mae rhywbeth i bawb! Nid oes rhaid i chi fod yn weledol os nad ydych eisiau bod a gallwch gymryd rhan ar eich cyflymder eich hunain. Y peth pwysicaf yw cael hwyl ac elwa o rywfaint o les meddyliol a chorfforol!

Mae Gavin yn cynnal dau ddosbarth yr wythnos: Body Burn bob nos Lun o 6.00-6.30pm, a Total Tone bob dydd Mawrth o 10.00-10.30am. I fynegi eich diddordeb mewn ymuno ag un o sesiynau Gavin, e-bostiwch: gavin.jones@aura.wales
I weld Amserlen a Gwybodaeth am Ddosbarthiadau Ffitrwydd Zoom Aura, cliciwch yma.
I wylio sesiwn ffitrwydd a recordiwyd gyda Gavin, cliciwch yma.

Leave a Reply