Diweddglo Hapus! Dyma ychydig o lyfrau codi calon y mae Llyfrgelloedd Aura yn eu hargymell!

Mae Llyfrgelloedd Aura wedi creu rhestr o lyfrau sy’n codi calon i’ch cadw’n hapus dros yr haf eleni! Er fod rhai ohonynt yn emosiynol iawn o bryd i’w gilydd, byddant yn sicr yn rhoi gwên ar eich wyneb!
Mae bob un o’r llyfrau isod ar gael i’w benthyg ar Borrowbox, cliciwch yma i ddechrau pori drwyddyn nhw!

About a Boy gan Nick Hornby


Bridget Jones’s Diary gan Helen Fielding


The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry gan Rachel Joyce
Eleanor Oliphant is Completely Fine gan Gail Honeyman
The Rosie Project gan Graeme Simsion


Travels with My Aunt gan Graham Greene


Queenie gan Candice Carty-Williams
The Foundling gan Stacey Halls

Cofiwch rannu gyda ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) pa deitlau rydych chi wedi bod yn eu mwynhau. Er ein bod ni ar wahân ar hyn o bryd, mae llyfrau yn ein huno ni oll! #UnoDrwyLyfrau!

Leave a Reply