Sialens Ddarllen yr Haf 2020: gadewch i ni fynd yn wirion!

Ymunwch â Sialens Ddarllen yr Haf eleni a dod yn aelod o’r #SgwadGwirion! Cofrestrwch yma!

Y thema ar gyfer sialens ddarllen eleni yw ‘Sgwad Gwirion’ – dathlu llyfrau doniol, hapusrwydd a chwerthin, gyda gwaith celf gan awdur a darlunydd plant sydd wedi derbyn gwobrau, Laura Ellen Anderson.

“Rwy’n teimlo bod Sialens Ddarllen Yr Haf yn bwysicach fyth eleni! Doeth iawn cael thema Gwirion. Rydym i gyd wedi gorfod delio gyda materion difrifol a brawychus, felly mae’n bryd cael dipyn o hwyl. Mae yna gymaint o lyfrau plant doniol a gwirion i godi calon pob un ohonom. Ewch ati i ddarllen a bod yn hapus!”

Jacqueline Wilson, Llysgennad Sialens Ddarllen yr Haf

Gall plant gasglu eu Bagiau ‘Sgwad Gwirion’ o Lyfrgelloedd Bwcle, Cei Connah, Y Fflint, Yr Wyddgrug ac o Lyfrgelloedd Symudol o ddydd Llun, 27 Gorffennaf. Mae’r rhain yn llawn o’r holl nwyddau fyddant eu hangen i gwblhau’r her o gartref eleni.

Gellir defnyddio unrhyw lyfrau: e-lyfrau, llyfrau llyfrgell neu eu llyfrau eu hunain gartref! Y nod yw annog plant i ddarllen beth bynnag sy’n eu gwneud yn hapus, bod yn wirion a chael hwyl!

Gall plant archebu llyfrau llyfrgell trwy wasanaeth ‘Dewis a Chasglu’ drwy ffonio 01352 703750 neu e-bostio libraries@aura.wales ; bydd eu bag ‘Sgwad Gwirion’ ar gael i’w gasglu gyda’u llyfrau.

Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgell Susannah Hill: “Rydym yn gobeithio’n fawr y bydd plant ar draws Sir y Fflint yn dymuno ymuno â’n ‘Sgwad Gwirion’ a dathlu eu hantur ddarllen gyda ni. Rydym eisiau eu hannog i gael hwyl a darllen beth bynnag maent ei awydd dros yr haf. Rydym yn gobeithio y bydd y teulu cyfan yn ymuno!

Bydd Llyfrgelloedd Aura yn cynnig llawer o weithgareddau ‘Sgwad Gwirion’ ar-lein drwy Facebook a Zoom y gall plant ymuno ynddynt o’u cartref eu hunain. Bydd yna hefyd rai gweithgareddau arbennig a grëwyd yn arbennig i ni gan Theatre Clwyd a Mama G!

Bydd ystod cyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gael ar ein tudalen Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries

Bydd y wefan Sialens ar gael am ddim i gael mynediad a lle i blant raddio ac adolygu eu llyfrau a gweithio tuag at eu nod darllen. Bydd hefyd yn dangos cynnwys fideo, gemau, cwisau, a gweithgareddau digidol ac i’w lawrlwytho i gymell ac annog plant a’u teuluoedd i gymryd rhan yn y Sialens gartref.

Leave a Reply