Cyswllt Llyfrgelloedd Aura – Galwadau Cymunedol

Cadw mewn cysylltiad â chwsmeriaid a gwneud i bob sgwrs gyfrif.

Mae Aura Llyfrgelloedd a Hamdden yn teimlo’n angerddol am gefnogi’r gymuned ac wedi lansio ‘Cyswllt Llyfrgelloedd Aura – Galwadau Cymunedol’ (ar gael o 20 Gorffennaf 2020): gwasanaeth newydd sy’n darparu cyswllt ffôn i breswylwyr Sir y Fflint sydd yn unig, wedi’u hynysu’n gymdeithasol neu yn cael anhawster gadael y tŷ.

Gall cwsmeriaid gofrestru trwy ffonio eu llyfrgell lleol a bydd aelod o dîm y llyfrgell yn trefnu amser a dyddiad cyfleus ar gyfer yr alwad.

Dywedodd Paula Jones, Rheolwr y Gwasanaeth Llyfrgelloedd ‘Y nod yw darparu cyswllt llafar i’n cwsmeriaid drwy gyfrwng sgwrs i alluogi iddynt rannu eu meddyliau a mwynhau siarad â rhywun. Bydd siarad â thîm y llyfrgell trwy Gyswllt Llyfrgelloedd Aura o fudd i’w hiechyd a lles ac yn helpu i gael gwared ar unrhyw ymdeimlad o ynysiad ac unigrwydd’.

Dywedodd Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr Aura: “Mae’r gymuned leol wrth wraidd popeth a wnawn a’n prif amcan bob amser fu hybu iechyd a lles. Rydym yn fwy na hapus i helpu mewn unrhyw ffordd bosibl a gobeithio y bydd ‘Cyswllt Llyfrgelloedd Aura Galwadau Cymundeol’ yn darparu cefnogaeth yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.”

I gofrestru ar gyfer galwad, cysylltwch â’ch llyfrgell leol gan ddefnyddio’r rhifau cyswllt isod:

Llyfrgell Yr Wyddgrug: 01352 754791
Llyfrgell Y Fflint: 01352 703737
Llyfrgell Bwcle: 01244 549210
Llyfrgell Cei Connah: 01352 703730
Llyfrgell Brychdyn: 01244 533727
Llyfrgell Treffynnon: 01352 703850

Leave a Reply