Cyngor Lles Gorau gan Hyfforddwyr Aura!

Mae Tîm Ffitrwydd Aura wedi creu rhestr o Gyngor Lles ar gyfer cadw’n iach ac yn fywiog yn y cartref!

Mae Adam, Hyfforddwr Aura yn cynghori cynllunio prydau bwyd o amgylch Dosbarthiadau Ffitrwydd Ar-Lein am ddim gan Aura. Dywedodd: “Byddwn yn argymell naill ai bwyta’ch brecwast o leiaf un awr cyn Dosbarth Ffitrwydd Ar-lein 10:00am, neu gadw brecwast tan 10:30am ar ôl gorffen ymarfer corff y bore. Ar gyfer dosbarthiadau gyda’r nos, byddwn yn awgrymu eich bod yn cynllunio a pharatoi eich pryd gyda’r nos cyn y Dosbarth Ar-Lein 6.00pm, ac yn bwyta am 6:30pm pan fydd yr ymarfer corff wedi ei gwblhau.

Cyngor gorau Alan, Hyfforddwr Aura yw yfed digon o ddŵr! Esboniodd: “Mae’n bwysig yfed digon o ddŵr i hydradu’r corff. Mae cymaint o fanteision o yfed dwr, yn enwedig wrth wneud ymarfer corff. Dylai pawb geisio yfed o leiaf 6-8 gwydraid bob dydd! Gall hyn helpu i hybu perfformiad yn ystod eich ymarfer, helpu i golli pwysau, atal niwed i’r arennau, cadw tymheredd y corff yn gyson a golchi unrhyw docsinau drwg ymaith.


Yn olaf, cyngor Jo, Hyfforddwr Aura yw cael lle glân a thaclus ar gyfer gneud eich ymarfer corff yn y cartref a chymryd rhan yn Nosbarthiadau Ffitrwydd Ar-Lein Aura. Dywedodd: “Mae mor hawdd colli canolbwyntiad wrth weithio o gartref neu addysgu’r plant yn y cartref. Os ydych yn bwriadu gwneud ymarfer corff ar-lein ceisiwch glirio lle a chael eich offer campfa ac offer ymarfer corff yn barod ymlaen llaw.
Mae’n hawdd hefyd mynd i’r oergell yn y cartref, felly gwnewch yn siŵr fod gennych ddigon o fyrbrydau iach i ddewis ohonynt, pethau fel moron wedi eu torri, ciwcymbr, grawnwin neu fefus. Bydd ychydig o waith paratoi yn talu ar ei ganfed i chi wrth agor yr oergell rhwng galwadau gwaith neu geisio dysgu algebra i’ch plentyn
!”


Rhowch wybod i ni am eich barn am ein rhestr a pha gyngor fyddech chi’n ei awgrymu i unrhyw un sydd eisiau gwella ei iechyd a’i les! Gadewch sylw iso neu dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol (Facebook: @walesaura Twitter: @aura_wales) #CymruActif

Cliciwch yma i weld amserlen Dosbarthiadau Ffitrwydd Ar-lein Aura!

Leave a Reply