Gwersylloedd Chwaraeon Gwyliau Haf Aura!

Bydd tîm Datblygu Chwaraeon Aura yn darparu Gwersylloedd Gwyliau’r Haf i gefnogi ac annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon unwaith eto. Mae’r sesiynau, sydd wedi eu datblygu mewn partneriaeth ag Adran Addysg Cyngor Sir y Fflint, wedi eu cynllunio i fod am ddim, yn llawn hwyl ac yn atyniadol.

Cynhelir y gweithgareddau yn yr Wyddgrug, Shotton, Y Fflint, Mostyn, Glannau Dyfrdwy a Garden City, gyda lle i ddim mwy na 15 ym mhob sesiwn. Byddwn yn gallu cynnal dwy sesiwn yn y rhan fwyaf o leoliadau, yn dibynnu ar y galw. Gallwch archebu drwy swyddfa archebu Theatr Clwyd (gweler y manylion isod) ac mae angen cydymffurfio â rheoliadau tracio ac olrhain y Llywodraeth i helpu sicrhau eu bod yn cael eu darparu’n ddiogel.

Dywedodd Matt Hayes, Rheolwr Datblygu Chwaraeon: “Byddwn yn gallu cynnig 30 awr o ddarpariaeth am ddim bob wythnos, a bydd y sesiynau’n cael eu haddasu i gadw at ganllawiau diweddaraf y Llywodraeth, Iechyd y Cyhoedd a Chyrff Chwaraeon. Bydd y sesiynau yn canolbwyntio ar ddatblygiad corfforol, a hefyd ar ddatblygiad emosiynol a chymdeithasol y teimlwn sydd yr un mor bwysig. Rydym yn annog pob rhiant a gwarchodwr i archebu lle yn un o’n sesiynau, neu chwilio am gyfleoedd ar gyfer eu plant sy’n annog gweithgarwch corfforol a rhyngweithio.”

Cynhelir Gwersylloedd Chwaraeon y Gwyliau Ysgol o 20 Gorffennaf tan 21 Awst 20. Rhagwelid y bydd darpariaeth gymunedol boblogaidd Datblygu Chwaraeon hefyd yn ailddechrau ar draws y Sir o ddechrau Medi, yn amodol ar godi cyfyngiadau presennol y Llywodraeth. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu darparu drwy wefan a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol Aura.

Dilynwch y dolenni cyswllt isod i archebu:
Nid oes angen argraffu’r tocynnau gan y bydd modd i chi ddangos eich cadarnhad e-bost ar y diwrnod.

Yr Wyddgrug
Mostyn
Y Fflint
Garden City
Glannau DyfrdwyAmserlen

GwersyllDyddiadauDiwrnodAmserOedranLleoliadArchebu
Shotton Glannau Dyfrdwy 20/07/20 tan
10/08/20
Dydd Llun10.00am -12.00pm neu
1.00- 3.00pm
7-11 oedCaeau Chwarae Shotton, Rowley’s Drive, Shotton
CH5 1QW
Cliciwch yma i archebu
Yr Wyddgrug20/07/20 tan
11/08/20
Dydd Llun a dydd Mawrth11.00am – 1.00pm7-11 oedCaeau Chwarae Maes Bodlonfa, yr Wyddgrug CH7 1DRCliciwch yma i archebu
Garden City28/07/20 tan 18/08/20Dydd Mawrth10.00am–12.00pm neu
1.00 – 3.00pm
4.00 – 6.00pm (11 oed a hŷn)
7-11 oed
Cae Chwarae Canolfan Gymunedol Sealand
CH5 2JH
Cliciwch yma i archebu
Mostyn23/07/20 tan 20/08/20Dydd Iau11.00am-1.00pm neu
2.00 – 4.00pm
7-11 oedBryn Pennant Primary school playing field. CH8 9NUCliciwch yma i archebu
Y Fflint 23/07/20 tan 20/08/20Dydd Iau10.00am–12.00pm neu
1.00 – 3.00pm
4.00 – 6.00pm(11 oed a hŷn)
7-11 oed
Cae 3G y Ffint, Ysgol Uwchradd y Fflint (defnyddiwch iât Maes Hyfryd)Cliciwch yma i archebu

Rydym ni’n canolbwyntio ar ddarparu profiad gwersyll gwyliau aml sgiliau llawn hwyl a diogel, gyda gweithgareddau cyffrous wedi’u darparu gan hyfforddwyr sy’n ysbrydoli ac yn gadarnhaol.

Byddwn yn canolbwyntio ar sgiliau unigol a bydd gennym ni her ddyddiol ar gyfer pob gweithgaredd. Dewch â diod efo chi i bob sesiwn. Ni fydd toiledau ar gael yn ystod y gwersylloedd. Byddwn yn rhoi gwybod i rieni os nad ydi’r tywydd yn addas i ni gynnal y gwersyll.

Mae’n rhaid i chi archebu ymlaen llaw ac mae’n rhaid i’r plant fod yn 7 oed neu hŷn (Mae gennym ni ddau wersyll arall ar gyfer plant 11 oed a hŷn yn Garden City ddydd Mawrth o 4.00pm tan 6.00pm ac yn y Fflint ddydd Iau o 4.00pm tan 6.00pm). Hyd bob gwersyll yw 2 awr.

Defnyddiwch y dolenni uchod i archebu lle – dim ond lle i 15 sydd yna ymhob gwersyll. Rhaid archebu lle!

Leave a Reply