Amserlen Llyfrgell Deithiol ‘Dewis a Chasglu’ Aura: Awst 2020

Bydd Llyfrgell Deithiol Aura yn teithio ar draws Sir y Fflint, yn ymweld â gwahanol leoliadau i ollwng llyfrau a archebwyd ymlaen llaw fel rhan o’n gwasanaeth llyfrgell ‘Dewis a Chasglu’.

Er mwyn archebu, ffoniwch 01352 703750 gyda’ch manylion aelodaeth llyfrgell a syniad o lyfrau penodol neu genre yr hoffech ei archebu. Fel arall, gallwch anfon e-bost at libraries@aura.wales gyda’ch rhif cerdyn llyfrgell, rhif ffôn, dewis o lyfrau a ble yr hoffech eu casglu nhw.

Bydd y newyddion diweddaraf am Wasanaeth Llyfrgelloedd Aura yn cael ei gyhoeddi ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol (Facebook: @walesaura Twitter: @aura_wales) a’r wefan.

Am fwy o wybodaeth a chwestiynau cyffredin, cliciwch yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi unwaith eto!

Wythnos 1

DyddDyddiadPwynt Casglu ac Amser
Dydd Llun03/08/20Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon: 9.00am-12.00pm
Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn:
 1.00-4.00pm
Dydd Mawrth04/08/20Y Sgwâr, Caerwys: 9.45-11.00am
‘Cross Foxes’, Nannerch
11.15-11.45am
Maes Parcio Clwb Pêl-droed, Rhydymwyn: 11.55am-12.20pm
Ger Tafarn ‘The Hand’, Gwernaffield: 1.45-2.10pm
Llys Enfys, Rhosesmor
2.30-3.00pm
Dydd Mercher05/08/20Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn: 9.00am-12.00pm
Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon:
 1.00-4.00pm
Dydd Iau06/08/20Ger y Siopau, Talacre: 9.45-10.15am
Ffordd Llanasa Road/Abbey Drive, Gronant10.25-10.45am
Siopau Maes Pennant, Mostyn11.00-11.30am
Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon: 1.00-4.00pm 
Dydd Gwener07/08/20Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn9.00am-12.00pm

Wythnos 2

DyddDyddiadPwynt Casglu ac Amser
Dydd Llun10/08/20Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon: 9.00am-12.00pm
Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn:
 1.00-4.00pm
Dydd Mawrth11/08/20Y Byngalos, Llanfynydd9.30-9.50am
Bluebell Inn / Crossroads, Ffrith10.00-10.30am
Ffordd y Rhos, Treuddyn10.45-11.15am
Maes y Meillion, Leeswood11.30am-12.00pm
Gyferbyn â siop y Pentre, Kinnerton
1.30-2.15pm
Dydd Mercher12/08/20Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn: 9.00am-12.00pm
Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon:
 1.00-4.00pm
Dydd Iau13/08/20Canolfan Gymunedol Saltney: 9.45-10.15am
Belmont Drive, Saltney Ferry10.25-11.00am
Gerddi Tywysog William, Mancot: 11.20-11.45am
Llys Tywysog William, Ewlo11.55am-12.30pm
Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon: 1.30-4.00pm
Dydd Gwener14/08/20Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn9.00am-12.00pm
Henblas/Bryn Pentre, Mynydd y Fflint: 1.40-2.10pm
Y tu allan i Ysgol Llaneurgain: 2.20-2.40pm
‘Top Monkey Pub’, Neuadd Llaneurgain: 2.50-3.20pm

Wythnos 3

DyddDyddiadPwynt Casglu ac Amser
Dydd Llun17/08/20Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon: 9.00am-12.00pm
Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn:
 1.00-4.00pm
Dydd Mawrth18/08/20Y Sgwâr, Caerwys: 9.45-11.00am
‘Cross Foxes’, Nannerch
11.15-11.45am
Maes Parcio Clwb Pêl-droed, Rhydymwyn: 11.55am-12.20pm
Ger Tafarn ‘The Hand’, Gwernaffield: 1.45-2.10pm
Llys Enfys, Rhosesmor
2.30-3.00pm
Dydd Mercher19/08/20Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn:  9.00am-12.00pm
Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon:
 1.00-4.00pm
Dydd Iau20/08/20Ger y Siopau, Talacre: 9.45-10.10am
Ffordd Llanasa Road/Abbey Drive, Gronant10.25-10.45am
Siopau Maes Pennant, Mostyn11.00-11.30am
Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon: 1.00-4.00pm
Dydd Gwener21/08/20Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn: 9.00am-12.00pm

Wythnos 4

DyddDyddiadPwynt Casglu ac Amser
Dydd Llun24/08/20Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon: 9.00am-12.00pm
Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn:
 1.00-4.00pm
Dydd Mawrth25/08/20Y Byngalos, Llanfynydd9.30-9.50am
Bluebell Inn / Crossroads, Ffrith10.00-10.30am
Ffordd y Rhos, Treuddyn10.45-11.15am
Maes y Meillion, Leeswood11.30am-12.00pm
Gyferbyn â siop y Pentre, Kinnerton
1.30-2.15pm
Dydd Mercher26/08/20Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn:  9.00am-12.00pm
Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon:
 1.00-4.00pm
Dydd Iau27/08/20Canolfan Gymunedol Saltney: 9.45-10.15am
Belmont Drive, Saltney Ferry10.25-11.00am
Gerddi Tywysog William, Mancot: 11.20-11.45am
Llys Tywysog William, Ewlo11.55am-12.30pm
Maes Parcio Canolfan Hamdden Treffynnon: 1.30-4.00pm
Dydd Gwener28/08/20Maes Parcio Tafarn ‘Offas Dyke’, Brychdyn9.00am-12.00pm
Henblas/Bryn Pentre, Mynydd y Fflint: 1.40-2.10pm
Y tu allan i Ysgol Llaneurgain: 2.20-2.40pm
‘Top Monkey Pub’, Neuadd Llaneurgain: 2.50-3.20pm

Leave a Reply