Hysbysiad i gwsmeriaid Aura gydag aelodaeth Debyd Uniongyrchol

Hoffwn atgoffa ein cwsmeriaid ffyddlon sydd â Debyd Uniongyrchol yn ddyledus ar 19 Awst NA FYDDWN yn tynnu arian o’ch cyfrif. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth o ran eich Debyd Uniongyrchol gyda ni na’r banc/cymdeithas adeiladu.

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin: Rhifyn 1 yma, a Chwestiynau Cyffredin: Rhifyn 2, yma.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth barhaus a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan!

Leave a Reply