Beth am edrych ar ôl eich lles yr wythnos hon efo ‘chydig o lyfrau Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Edrychwch ar ôl eich hun yr wythnos hon drwy roi cynnig ar yr e-lyfrau neu’r llyfrau llafar canlynol sy’n canolbwyntio ar ymwybyddiaeth ofalgar a lles.

Dechreuwch bori ar Borrowbox, yma!

This Too Shall Pass gan Julia Samuel
Things You Can See Only When You Slow Down gan Haemin Sunim
A Mindfulness Guide for the Frazzled gan Ruby Wax
One-Minute Mindfulness gan Simon Parke
Coping With Coronavirus: How to Stay Calm and Protect Your Mental Health gan Dr Brendan Kelly


Gadewch i ni wybod be’ ‘dach chi’n feddwl o’r teitlau yma drwy adael sylw isod neu gysylltu efo ni ar Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) a Twitter (@LibFlintshire)!

Leave a Reply