Cyfres fideo cerdded drwodd ym Mhafiliwn Jade Jones y Flint

Mynd i mewn i’r Pafiliwn

Grisiau ac ardal aros

Mynd i mewn i’r ystafell ffitrwydd gyntaf

Symud ymlaen i’r ystafell ffitrwydd fwy

Ardal y dosbarth ffitrwydd gydag allanfa ar wahân

System un ffordd yn yr ystafell ffitrwydd fwy

Leave a Reply