Cynnig Arbennig Bowlio Deg 27 Awst – 6 Medi 2020


Mae Bowlio Deg ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint bellach yn ailagor! Am amseroedd agor a phrisiau, cliciwch yma.

Cynnig Adar Cynnar rhwng 27 Awst a 6 Medi 9:30-10:30am!

  • Dydd Llun – Dydd Gwener £8.50
  • Dydd Sadwrn a Dydd Sul £12.50

Cliciwch yma i archebu ar-lein, neu ffoniwch 01352 704315 rhwng 9:30 am – 4:30pm.


Gobeithio eich gweld yn fuan!

Leave a Reply