Cyfres fideo cerdded drwodd ar gyfer Gwersi Nofio yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug

Mynd i mewn i’r adeilad a’r ffordd i’r pwll

System un ffordd a gorsafoedd newid

Cawodydd ddim yn cael eu defnyddio, ciwbiclau a thoiled ar gael

Toiled ar gael ac allanfa

Leave a Reply