Hysbysiad i Gwsmeriaid: Canllawiau ar orchuddion wyneb wrth ymweld â Chanolfan Hamdden neu Lyfrgell Aura

O 14 Medi ymlaen, mae’n orfodol gwisgo gorchudd wyneb yn y rhan fwyaf o fannau dan do, sydd ar agor i’r cyhoedd yng Nghymru.
O’r dyddiad hwn, bydd yn amod er mwyn cael mynediad i’n hadeiladau a’n gwasanaethau bod cwsmeriaid yn cydymffurfio gyda’r rheoliadau hyn.
Fodd bynnag, mae eithriadau:
• I unrhyw un o dan 11 oed,
• I unrhyw un mewn man lle gwerthir bwyd a diod neu y’i darperir fel arall, i’w fwyta ar y safle hwnnw.

Mae’r rheoliadau hefyd yn nodi, pan mae gan unigolyn esgus rhesymol, nid oes angen iddynt wisgo gorchudd wyneb.
Gall enghreifftiau o esgusodion rhesymol gynnwys:
• Nid ydych yn gallu gwisgo gorchudd wyneb oherwydd salwch corfforol neu feddyliol, neu oherwydd anabledd neu amhariad;
• Rydych yn dod yn gwmni i rywun sy’n dibynnu ar ddarllen gwefusau pan mae angen iddynt gyfathrebu; neu
• Rydych yn dianc rhag bygythiad neu berygl, ac nid oes gennych orchudd wyneb.

Unwaith rydych yn dod i mewn i’n hadeiladau, os ydych chi’n gwneud ymarfer corff dwys, nid oes disgwyl i chi wisgo gorchudd wyneb.
Fodd bynnag, pan rydych yn paratoi i ymarfer corff, yn newid neu’n ymgymryd â gweithgaredd nad yw’n egnïol, yn enwedig pan rydych mewn cyswllt agos gyda phobl eraill, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb.
Nodwch, os byddwch yn gwrthod cydymffurfio gyda’r rheoliadau hyn, gall Aura wrthod mynediad i’n hadeiladau a chwsmeriaid.

Diolch yn fawr i chi am eich cydweithrediad, ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan!

Leave a Reply