Polisi Cwsmeriaid sydd ddim yn troi fyny / Weblock 24 awr

Mae’r ymateb wedi bod yn aruthrol ers i ni ail-ddechrau rhaglen dosbarthiadau Ffitrwydd Aura mis diwethaf. Diolch i’n holl gwsmeriaid am eu cefnogaeth a’u ffyddlondeb parhaus. Er ein bod yn parhau i edrych ar ffyrdd o gynyddu’r nifer o ddosbarthiadau ffitrwydd ar gael ac i ymestyn y rhaglen i safleoedd eraill, rydym yn ymwybodol iawn fod y galw yn fwy na’r lefel o ddarpariaeth sy’n cael ei gynnig ar hyn o bryd. Gyda rhestrau aros yn eu lle ar gyfer y rhan fwyaf o ddosbarthiadau, mae llawer o gwsmeriaid wedi mynegi eu rhwystredigaeth pan fydd pobl ddim yn troi i fyny ar y diwrnod, ac oherwydd hynny mae gorsafoedd ymarfer wedi bod yn wag yn ystod dosbarth sy’n hynod o boblogaidd.

Mewn ymateb i’r adborth hwn, mae Aura wedi cyflwyno Polisi ‘Peidio â Throi Fyny’ i Gwsmeriaid. Mewn achos lle mae cwsmer yn archebu lle o flaen llaw ar gyfer dosbarth ffitrwydd ac yna’n methu mynychu ar y diwrnod heb ganslo eu lle o leiaf dwy awr cyn i’r dosbarth ddechrau bydd Aura yn rhewi cyfrif y cwsmer a fydd yn eu hatal nhw rhag gallu archebu lle ar gyfer unrhyw ddosbarthiadau pellach am gyfnod o 24 awr. Bydd yn rhaid i Aelodau gysylltu gydag un o’n canolfannau dros y ffôn ar 01352 704301 / 704330 / 704290 (dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am-8:00pm / dydd Sadwrn i ddydd Sul, 8:30am-2:00pm) er mwyn dad-rewi eu cyfrif.

Unwaith eto, diolch am eich cefnogaeth barhaus ac rydym yn gobeithio eich bod yn deall fod y penderfyniad i gyflwyno Polisi ‘Peidio â Throi Fyny’ wedi cael ei gymryd er budd ein HOLL gwsmeriaid.

Leave a Reply