Y wybodaeth ddiweddaraf am eich Llyfrgell Aura: Croeso nol!

Erbyn hyn gallwch ymweld â’ch llyfrgell leol Aura i ddewis eich llyfrau, defnyddio cyfrifiadur, argraffu a defnyddio’r llungopïwr. Er mwyn defnyddio’r cyfrifiadur bydd angen i chi wneud apwyntiad i ymweld fel y gallwn sicrhau bod digon o le i gadw pawb yn ddiogel. Ffoniwch eich llyfrgell leol i wneud apwyntiad.

Manylion Cyswllt Llyfrgell
Brychdyn: 01244 533727
Bwcle: 01244 549210
Cei Connah: 01352 703730
Y Fflint: 01352 703737
Treffynnon: 01352 703850
Yr Wyddgrug: 01352 754791

Mae mesurau yn eu lle i’n cadw ni gyd yn ddiogel yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Oriau agor ar gyfer pori drwy’r llyfrau yw 9.00am – 12.00pm, a 2.00pm – 5.00pm. Byddwn yn rhoi mynediad blaenoriaeth i gwsmeriaid diamddiffyn o 9.00-10.00am ac ar gyfer grwpiau teulu o 4.00-5.00pm. Mae oriau agor arferol yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth Dewis a Chasglu a dychwelyd.

Mae ymweliadau ar gyfer pori a dewis llyfrau wedi cael eu cyfyngu i oddeutu 15 munud, ac mae sesiynau cyfrifiadur ar hyn o bryd wedi cael eu cyfyngu i 45 munud, ac i un sesiwn y diwrnod. Byddwch angen eich cerdyn llyfrgell gyda chi er mwyn benthyg llyfrau drwy ein peiriannau hunan-wasanaeth neu i archebu cyfrifiadur. Darllenwch ein Canllaw Defnyddiwr Llyfrgell, yma.

Bydd ein gwasanaeth Dewis a Chasglu yn parhau os oes well gennych chi i ni ddewis llyfrau i chi eu casglu neu i gael eu danfon i chi os oes angen (mae ein Gwasanaeth Llyfrgell Gartref yn danfon llyfrau i unrhyw un sydd methu ymweld â’u llyfrgell leol a gallwch gasglu eitemau o’r llyfrgell deithiol – cysylltwch i gael gwybod mwy am y gwasanaeth hwn).

Unrhyw lyfrau ar fenthyg yn cael eu hadnewyddu’n awtomatig ac ni chewch ddirwy. Gall yr eitemau gael eu dychwelyd i unrhyw lyfrgell yn ystod oriau agor arferol a’u rhoi yn y biniau dychwelyd wrth y fynedfa.

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell, pori’r catalog a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau clywedol, cylchgronau a phapurau newydd am ddim. Mae gennym weithgareddau ar-lein hefyd yn cael eu cynnal, mae mwy o wybodaeth ar gael trwy ein Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) a Thrydar (@LibFlintshire).
Cadwch yn ddiogel, a gobeithiwn eich gweld yn fuan!

Leave a Reply