Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Hydref 2020!

Ein Awdur y Mis ar gyfer mis Hydref 2020 ydi: Stephen King!

Mae’r hydref bron â chyrraedd, a gyda Chalan Gaeaf rownd y gornel, mae Llyfrgelloedd Aura wedi dewis neb llai na Stephen King fel Awdur y Mis perffaith ar gyfer mis Hydref 2020!

Yn cael ei barchu fwyaf am ei waith ffuglen arswyd a gwaith goruwchnaturiol ingol, mae Stephen King wedi cael canmoliaeth fyd-eang am ei waith ar bapur ac ar ffilm a theledu. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth cythryblus i’w ddarllen mis Hydref, Stephen King yw’r awdur i chi yn bendant!

Pa un ai ydych chi’n darganfod ei lyfrau am y tro cyntaf neu’n ail-ymweld â rhai o’i glasuron poblogaidd, rydym ni wedi llunio rhestr ddarllen fechan o deitlau i’ch helpu chi gychwyn ar eich antur Stephen King ingol a dychrynllyd! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
Carrie (1974)
Salem’s Lot (1975)

Trobwynt…
The Shining (1977)
The Stand (1978)

Ffefrynnau’r sgrin fawr…
IT (1986)
Misery (1987)
The Green Mile (1996)


Teitlau diweddar…
The Outsider (2018)
The Institute (2019)
If it bleeds (2020)

Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura: ar gyfer rhywbeth ychydig yn wahanol i’w arddull arferol, rydym ni’n argymell Elevation (2018)

Beth yw eich hoff nofel gan Stephen King? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y buasech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

I weld ein awduron y mis blaenorol, cliciwch yma.

Leave a Reply