Diwrnod Rhyngwladol Barddoniaeth hapus gan Lyfrgelloedd Aura!

Mae 1 Hydref 2020 yn nodi #DiwrnodRhyngwladolBarddoniaeth: diwrnod i ddathlu pŵer crefft ysgrifenedig a’r pleser mae’n ei roi i bobl, yn arbennig yn ystod y cyfnod anodd hwn. Dyna pam fod y thema ‘gweledigaeth’ mor bwysig eleni: mewn cyfnodau anodd, gallwn bob amser droi at farddoniaeth am weledigaeth a gobaith am ddyfodol gwell.

Mae Llyfrgelloedd Aura wedi llunio rhestr o rai o’n hoff gasgliadau barddoniaeth – sydd ar gael naill ai ar-lein drwy Borrowbox, neu o fewn ein llyfrgelloedd – i chi eu mwynhau i ddathlu #DiwrnodRhyngwladolBarddoniaeth eleni.

Penguin’s Poems for Life gan Laura Barber
Collected Poems gan Carol Ann Duffy

Cyrraedd a Cherddi Eraill gan Alan Llwyd
Cerddi’r Chwedlau wedi’i addasu gan Mari George
Chwyn wedi’i addasu gan Gruffudd Owen

R.S Thomas Uncollected Poems wedi’i addasu gan Tony Brown a Jason Walford Davies
The Complete Poems of Dylan Thomas wedi’i addasu gan John Goodby

Cerddi Ffiaidd gan Roald Dahl
Poems to Perform gan Julia Donaldson
Poems Aloud gan Joseph Coelho a Daniel Gray-Barnett

Cymerwch ran ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #DiwrnodRhyngwladolBarddoniaeth, neu drwy ymweld â gwefan Diwrnod Rhyngwladol Barddoniaeth, yma. Sut bynnag y byddwch yn dewis dathlu, hoffwn ddymuno Diwrnod Barddoniaeth hapus iawn i chi!

Byddem wrth ein boddau’n clywed gennych! Rhannwch eich hoff gerddi â ni ar Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) a Twitter (@LibFlintshire)! Cofiwch, fel aelod o Lyfrgell Aura, gallwch gael mynediad at e-lyfrau a llyfrau sain ar Borrowbox a RBdigital! Mae gennym hefyd wasanaeth Dewis a Chasglu, gwasgwch yma am ragor o wybodaeth. #UnoDrwyLyfrau

Leave a Reply