Dathlu #WythnosLlyfrgelloedd gyda Llyfrgelloedd Aura!

Rhwng 5 a 10 Hydref bydd Llyfrgelloedd Aura yn cymryd rhan yn yr Wythnos Llyfrgelloedd, dathliad blynyddol o bwysigrwydd llyfrgelloedd. Thema eleni yw ‘Darganfod Byd Darllen’!

Byddwn yn rhannu cerdd y dydd, argymhellion darllen dyddiol gan gydweithwyr ar draws y tîm Aura cyfan, yn ogystal â gwybodaeth am ein gwasanaethau a beth gall eich llyfrgell leol ei wneud i chi. Byddwn hefyd yn rhannu amser rhigwm arbennig ychwanegol a fideos amser stori ar ein cyfryngau cymdeithasol a sianel YouTube.

Rhannodd Susannah Hill, Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgell ei chyffro gan ddweud: “Rydym yn hapus iawn i fod yn dathlu Wythnos Llyfrgelloedd eleni. Rydym eisiau i bobl ‘Ddarganfod Byd Darllen’ gyda ni ac mae gennym gymaint o straeon i’w rhannu. Gall llyfrau fynd â chi ar siwrnai anhygoel, rhoi gwên ar eich wyneb a gwella eich lles yn ogystal â’ch helpu i ddysgu. Byddem wrth ein bodd os byddai holl aelodau’r llyfrgell yn rhannu eu hoff lyfrau gyda ni a gobeithio bod pawb yn mwynhau gweld rhai o’n rhai ni hefyd! Dymuna Llyfrgelloedd Aura fod yn basbort darllen i chi ac rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ac archwilio’r gwasanaethau ac adnoddau hyn sydd gennym i’w cynnig.”

Ar 13 Hydref, bydd Llyfrgelloedd Aura yn cynnal ein sesiwn darllen ar y cyd ‘Cyfeillion Darllen’ ar-lein cyntaf dros Zoom ac yn annog pawb sy’n caru llyfrau a chlybiau darllen i ymuno â ni! Gallwch wybod mwy am Gyfeillion Darllen yma a gwylio eu fideo gwych yma! I fynegi diddordeb mewn ymuno yn ein sesiwn darllen ar y cyd ar-lein, anfonwch e-bost @susannah.hill@aura.wales.

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi, aelodau Llyfrgell Aura! Rhannwch luniau ac argymhellion darllen ar ein tudalen Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries) a Twitter (@LibFlintshire) gyda ni a helpu ein cymuned leol #DiscoverAWorldOfReading!

Wythnos Llyfrgelloedd Hapus!

GINGER PIXIE PHOTOGRAPHY

Leave a Reply