Adra efo Aura: Ydych chi wedi gweld ein Rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd Zoom!

Fe allwch chi rŵan gadw’n heini gartref drwy ymuno â dosbarthiadau ffitrwydd Aura ar Zoom! Rydym ni wedi llunio rhaglen newydd sbon o ddosbarthiadau ffitrwydd ar-lein, sy’n cael eu cynnal dros Zoom, y gallwch chi eu mwynhau o gysur eich cartref.

Rhaglen dros dro ydi hon o ddydd Sadwrn 24 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd a, gorau oll, mae hi’n RHAD AC AM DDIM.

I dderbyn ID a chyfrinair Zoom anfonwch neges i info@aura.wales (ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8:30am a 5:00pm).

Dyma sesiynau diddorol a hwyliog sydd wedi’u darparu mewn ffordd hamddenol fel bod pawb yn cael y gorau allan ohonyn nhw, gan gyrraedd y nod o wella eu lefelau ffitrwydd.”

Cyfranogwr Dosbarth Ffitrwydd

I gadw mewn cysylltiad â ni cofiwch ddilyn Aura ar Twitter (@aura_cymru) a Facebook (@walesaura). Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi’n fuan!

Leave a Reply