Llyfrau Arswydus Llyfrgelloedd Aura ar gyfer Calan Gaeaf!

Gyda Chalan Gaeaf rownd y gornel, rydym ni yma yn Llyfrgelloedd Aura wedi penderfynu llunio rhestr o lyfrau arswydus i chi eu mwynhau! O fampirod ffyrnig i ysbrydion erchyll – mae gennym ni ddigon o lyfrau i’ch dychryn chi Galan Gaeaf!

Mae’r holl deitlau isod ar gael i’w benthyg ar Borrowbox naill ai fel e-lyfrau neu lyfrau llafar! Cliciwch yma i ddechrau pori!

Beth am ddechrau efo’r clasuron: a does dim curo ar Dracula Bram Stoker a Frankenstein Mary Shelley! Os ydych chi eisoes wedi dod ar draws y teitlau yma, beth am roi cynnig ar y llyfrau llafar?

Mae’r ddau lyfr nesaf wedi’u haddasu yn gyfresi teledu yn ddiweddar: The Haunting of Hill House gan Shirley Jackson a You gan Caroline Kepnes. Os wnaethoch chi fwynhau’r rhain ar y sgrin fach, beth am roi cynnig ar y llyfrau llafar i weld pa fersiwn sydd orau gennych chi (rydym ni’n ffafrio’r llyfrau, wrth gwrs!)?

Os oes arnoch chi awydd stori arswyd, fedrwch chi ddim mynd o’i le gyda The Turn of the Screw gan Henry James neu The Woman in Black gan Susan Hill. Mi fyddwch chi’n darllen y nofelau goruwchnaturiol ac ingol yma drwy’r nos: mewn geiriau eraill, dyma’r nofelau Calan Gaeaf perffaith!

Mae’r llyfrau nesaf ar ein rhestr yn llyfrau gweddol newydd a phoblogaidd iawn: Lock Every Door gan Riley Sager a The Sun Down Motel gan Simone St. James. Ymddiheuriadau ymlaen llaw am godi ofn arnoch chi a gwneud i chi feddwl dwywaith cyn aros mewn gwesty/motel!

Ac yn olaf: os oes arnoch chi awydd darllen nofel ddystopaidd beth am The Handmaid’s Tale gan Margaret Atwood? Er nad ydi’r nofel hon yn llawn ysbrydion a bwystfilod yn y synnwyr traddodiadol, mae hi’n sicr yn nofel hunllefus a brawychus!

Mae arnom ni eisiau clywed gennych chi! Pa un ydi’ch hoff nofel arswydus chi? Rhannwch eich hoff nofelau brawychus efo ni ar y cyfryngau cymdeithasol! Dewch o hyd i ni ar Facebook @LlyfrgelloeddAuraLibraries a Twitter @LibFlintshire

Calan Gaeaf hapus i chi, a mwynhewch y darllen!

Leave a Reply