Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Tachwedd 2020!

Ein Hawdur y Mis ar gyfer mis Tachwedd 2020 ydi: Zadie Smith!

Mae cymaint o ffyrdd hyfryd o ddisgrifio ffuglen Zadie Smith, a gallem fod wrthi trwy’r dydd yn eu rhestru! Yn hytrach, fe gadwn ni at un gair sy’n dweud y cyfan am ei hysgrifennu: gwych! Os nad ydych yn ein credu, cewch weld drosoch eich hun a darllen un o’i nofelau neu ei straeon byrion! Mae hi wir yn awdures wych a heb ronyn o amheuaeth, mae’n un o nofelwyr mwyaf annwyl a hoffus Prydain. Am y rheswm hwn, rydym wedi penderfynu enwebu Zadie Smith yn Awdur y Mis yn Llyfrgelloedd Aura ar gyfer Tachwedd 2020!

Os ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd at rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Zadie Smith! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
White Teeth
(2000) a The Autograph Man (2002)

Trobwynt…
On Beauty (2005) a Swing Time (2016)

Yn fwy diweddar…
Grand Union (2019)

Llyfr sain ac E-lyfr ar gael ar Borrowbox

Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura: The Embassy of Cambodia (2013)

Rydym am glywed gennych chi! Pa un yw eich hoff nofel neu stori fer gan Zadie Smith? Dywedwch eich barn am ein dewisiadau ni! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

Leave a Reply