Tonnau o Les: nid yw fyth rhy hwyr i ddysgu sut i nofio!

Yma yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura, credwn nad yw hi fyth rhy hwyr i ddysgu sut i nofio. Dylai nofio gael ei fwynhau gan bawb, waeth beth yw eu hoedran, felly hoffwn annog unrhyw un sydd heb ddysgu sut i nofio hyd yn hyn, ddod draw i’n dosbarthiadau nofio i oedolion.

Gan ddarparu ar gyfer dechreuwyr, yn ogystal â’r rhai sydd am wella eu techneg, nod y dosbarthiadau nofio i oedolion ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint yw annog hyder yn y dŵr ac i gefnogi unrhyw un sy’n ceisio lles drwy nofio. Cynhelir y dosbarth bob dydd Mercher o 9.30-10.30am. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Wes Billings trwy e-bost: wes.billings@aura.wales

Buddion Corfforol

Mae nofio yn defnyddio’r holl gyhyrau yn y corff ac mae ymarfer corff mewn dŵr yn gwneud i’ch corff weithio’n galetach. O ganlyniad, mae 30 munud o nofio mewn pwll nofio yn werth 45 munud o’r un weithgaredd ar y tir. Mewn geiriau eraill, mae nofio yn gweithio’r corff i gyd!
Nofio yw un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o losgi calorïau. Gall ymarfer nofio ysgafn losgi dros 200 o galorïau mewn hanner awr, mwy na dwbl yr hyn wrth gerdded.

Mae dŵr yn cefnogi hyd at 90% o bwysau’r corff; os ydych wedi troi eich ffêr mewn sesiwn bêl-droed neu bêl-rwyd, neu os oes gennych anaf neu salwch hirdymor, mae nofio yn ffordd wych o gadw’n actif a’ch helpu i wella lefelau ffitrwydd.
Mae anweithgarwch yn aml yn gyfrifol am ddiffyg egni pobl, ond gall 30 munud o nofio, dair gwaith yr wythnos eich cynorthwyo i gynyddu lefelau egni a hybu eich hwyliau.

Lles ar gyfer y Corff a’r Meddwl

Mae nofio yn ffordd wych o ymarfer corff, ond gall hefyd eich cynorthwyo i gynnal agwedd gadarnhaol ac iach: gall 30 munud o nofio, dair gwaith yr wythnos, ynghyd â diet cytbwys ac iach, helpu eich corff a’ch meddwl i aros yn heini ac yn iach.
Gall tripiau rheolaidd i’r pwll nofio leihau lefelau straen, lleihau pryder ac iselder, a gwella eich patrwm cysgu. Mae’r buddion yn ddiddiwedd!

Pam fod nofio mor bwysig?

Gofynnom i un o’n Cydlynwyr Nofio gwych, Wes Billings, pam ei fod yn teimlo mor angerddol am addysgu plant ac oedolion i nofio, dywedodd: “Mae nofio yn sgil bywyd nad all unrhyw chwaraeon neu hobi arall ei gynnig. Mae nofio yn ffordd wych o gadw lefel uchel o ffitrwydd corfforol, a gall hefyd gefnogi eich lles personol. Gall fod o amgylch dŵr fod yn ddychrynllyd ar gyfer y rhai nad all nofio, ond nid yw fyth rhy hwyr i ddysgu ac rydym yma i helpu. Rydym yn cynnig gwersi nofio i fabanod newydd eu geni i oedolion o unrhyw oedran a gallu. Mae Aura yn ymfalchïo yn y faith eu bod yn cynnig gwersi nofio i bawb ac yn cefnogi’r gymuned i ddysgu sgil bywyd pwysig. Mae nofio yn weithgaredd neu hobi cynhwysol ac rwy’n annog pawb i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr a mwynhau’r buddion iechyd a lles sy’n deillio ohono.”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Wes Billings trwy e-bost: wes.billings@aura.wales
Gobeithio y gwelwn ni chi’n fuan!

Leave a Reply