Ystafell Harddwch Dros Dro Sba Afon yn dod i Bafiliwn Jade Jones Y Fflint

Mae Aura yn falch o gyhoeddi lansiad Ystafell Harddwch Dros Dro Sba Afon a fydd wedi ei lleoli ym Mhafiliwn Jade Jones Y Fflint.


Bydd Ystafell Harddwch Dros Dro Sba Afon, a fydd ar agor yn swyddogol o Ddydd Mercher 2 Rhagfyr, yn cynnig amrywiaeth o wahanol driniaethau sba i gwsmeriaid gan gynnwys triniaethau dwylo, triniaethau traed a thriniaethau gel i’r ewinedd. Bydd ystafell driniaeth hefyd ar gael ar gyfer y canlynol:
• Cwyro
• Blew Amrannau
• Lliwio
• Aeliau
• Edafu
• Electrolysis
• Adweitheg
• Triniaethau tylino: Chwaraeon, Cerrig Poeth, Aroma

Mynegodd Tracy Bevan, Arweinydd Tîm Sba Afon ei chyffro ar ran y tîm cyfan gan ddweud:“Mae wedi bod yn wych i weithio gyda chydweithwyr yn y Fflint sydd wedi bod yn gefnogol iawn. Rydym i gyd wedi gweithio mor galed yn cael pethau’n barod ac mae wedi bod mor hyfryd i gael y tîm yn ôl gyda’i gilydd. Rydym yn llawn cyffro o gael croesawu ein cwsmeriaid yn ôl, a gobeithio cyfarfod cleientiaid newydd hefyd.
Mae ein cleientiaid wedi bod yn ffyddlon a chefnogol dros yr 8 mis diwethaf; rydym wedi derbyn negeseuon hyfryd yn dymuno’n dda i’r tîm, ac yn dweud wrthym gymaint y maent yn colli’r Sba a’r triniaethau yr ydym yn eu cynnig. Rydym yn teimlo’n freintiedig fod gennym ni gleientiaid mor wych ac rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr i’w croesawu yn ôl i gyd.”

Mae’r amseroedd agor fel a ganlyn:
Dydd Mercher – Dydd Gwener: 10.00am – 7.00pm
Dydd Sadwrn: 10.00am – 5.00pm

Ein prif flaenoriaeth yw iechyd a diogelwch ein cwsmeriaid a’n gweithwyr. Hoffem sicrhau ein cwsmeriaid fod y Sba, fel y mae holl gyfleusterau Aura, yn dilyn y canllawiau cenedlaethol i sicrhau ein bod yn cynnal amgylchedd diogel i bawb.

Gellir cysylltu â’r Sba ar y ffôn ar 01352 704280 neu drwy e-bost: afonspa@aura.wales Hefyd mae modd i chi gael y diweddaraf am y Sba a chysylltu gyda nhw arlein drwy dudalennau Facebook ac Instagram Sba Afon.

Gobeithio y gwelwn ni chi’n fuan!

Leave a Reply