Calendr Adfent Aura: 12 Diwrnod o Les!

Gyda’r Nadolig yn nesáu, rydym wedi creu ein Calendr Adfent Aura ein hunain, sy’n cynnwys 12 o gynghorion lles i ysbrydoli ac annog ein haelodau. Gobeithio y bydd ein cynghorion lles gwych yn eich helpu i deimlo’n effro ac yn llawn egni, ac yn barod at y flwyddyn newydd!

 1. Beth am roi cynnig ar Ddosbarth Beicio Stiwdio yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug, y Fflint neu Fwcle? Cynhelir y sesiynau ar adegau gwahanol yn ystod yr wythnos, ac maent yn ffordd wych o ymarfer eich corff cyfan. Cliciwch yma i weld ein hamserlen dosbarthiadau ffitrwydd.
 2. Gofynnwch i’ch llyfrgellydd am argymhellion o ran llyfrau yn seiliedig ar eich diddordebau, byddant yn hapus i’ch helpu a dod o hyd i rywbeth sy’n addas ar eich cyfer. Pwy a ŵyr, efallai y bydd yn ffefryn newydd!
 3. Hyd yn oed os ydym yn bwyta’n iach ac yn gwneud ymarfer corff yn rheolaidd, mae’r gaeaf yn gallu bod yn anodd! Ewch draw i Ystafell Harddwch dros dro Sba Afon ym Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint i gael mymryn o faldod! Beth am sbwylio eich hunan gyda thriniaeth, p’un a ydych yn cael gwneud eich ewinedd neu’n cael sesiwn dylino, yr Ystafell Harddwch Dros Dro yw’r lle perffaith i ymlacio’n llwyr.
 4. Gofynnwch i un o’n hyfforddwyr ffitrwydd argymell dosbarth ffitrwydd neu ddarn newydd o offer i’ch herio wrth i chi weithio tuag at eich nod o ran ffitrwydd!
 5. Ymunwch â dosbarth Tai Chi ym Mhafiliwn Jade Jones, neu ar-lein dros Zoom. Mae’n ddosbarth grŵp sy’n defnyddio symudiadau araf, llyfn i ymlacio’r corff a’r meddwl. Gall hefyd helpu i wella hyblygrwydd, rheoli balans a ffitrwydd.
 6. Beth am roi cynnig ar rywbeth newydd? Ymunwch â’n grŵp darllen ar y cyd, ‘Ffrindiau Darllen’ dros Zoom, sy’n cynnig cyfle i gymdeithasu a rhannu awgrymiadau darllen. (Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â thudalen Facebook Llyfrgelloedd Aura): @LlyfrgelloeddAuraLibraries neu anfonwch e-bost at Susannah.hill@aura.wales )
 7. Beth am ddosbarth Ffitrwydd Dŵr, Ioga neu Abs ganol yr wythnos ym Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint!
 8. Ar ôl diwrnod prysur, beth gewch chi well i ymlacio’r corff na chyfuniad olew tylino Aromatherapi cartref gan Afon Sba, neu darganfyddwch gynhyrchion hyfryd Buddha Beauty, sydd ar gael yn yr Ystafell Harddwch Dros Dro Sba Afon.
 9. Nofio yw un o’r ffurfiau gorau o ymarfer corff: dewch draw i sesiwn Ffitrwydd Dŵr yng Nghanolfan Hamdden Bwcle neu sesiwn nofio Pod Teulu ym Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint.
 10. Gallwch archebu sesiwn ffitrwydd bersonol 1 i 1 gydag ein hyfforddwyr ffitrwydd cymwys, cyfeillgar a phroffesiynol i sicrhau eich bod ar y trywydd iawn i gyflawni eich nodau ffitrwydd.
 11. Pilates yw’r dosbarth perffaith os ydych yn awyddus i wella eich hyblygrwydd a chryfhau eich corff: rhowch gynnig ar ddosbarth Pilates yng Nghanolfan Hamdden Bwcle neu’r Wyddgrug!
 12. Mae gwrando ar lyfr sain yn ffordd wych o ddadweindio ar ôl diwrnod hir. Fel aelod o Lyfrgell Aura, gallwch gael mynediad at gannoedd o lyfrau sain gwahanol! Darganfyddwch fwy yma.

Cysylltwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol a dewch o hyd i ni ar Facebook: @walesaura Twitter: @aura_wales ac Instagram: @aura.wales

Leave a Reply